Norwegian-Spanish translation of sammendrag

Translation of the word sammendrag from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sammendrag in Spanish

sammendrag
skriverinoun compendio [m], resumen [m], sumario [m], sinopsis [f (invariable)], epítome [m]
Synonyms for sammendrag
Derived terms of sammendrag
Similar words

 
 

More examples
1.Utvikling i norsk kosthold" er et sammendrag av Statens ernæringsråds Årsmelding for 1983, og Rapport om matforsyning i Norge.
2.Men den henger også sammen med at utredningen i seg selv manglet et sammendrag.
3.Meningen var ikke å trekke bastante konklusjoner, men å lytte til Frikirkerådets meninger og tanker, var kirkeminister Kjell Magne Bondeviks sammendrag fra et møte som nylig ble holdt mellom folk fra departementene og Frikirkerådet.
4.Akira Kurosawa, hvis filmer nylig ble vist i svensk TV, skal spille inn en ny film iår. -" Ran" kommer til å bli et sammendrag av mine 40 år innen filmverdenen, og jeg vil satse all den energi jeg har på dette, sa han nylig i et japansk intervju.
5.Bare et 18 siders sammendrag av rapporten ble offentliggjort av Alfonsins kontor.
6.Boken inneholder alle foredrag og et sammendrag av debatten på engelsk.
7.Budsjettutvalget foreslår et sammendrag av budsjettsituasjonen slik at de folkevalgte får oversikt over budsjettet og konsekvensen av vedtak.
8.Den farverike Nikita Krusjtsjov omtales overhode ikke i noen offisielle sammendrag (Bortsett fra en eneste gang i fjor i en artikkel i tidsskriften Komminist).
9.Det antyder at partiet var redd for at han skulle bli" et sosialt tilfelle" efterat han gikk av som CDUformann, gir detaljer omkring en trekantavtale BarzeladvokatkontoretFlick og betegner Barzels betenkninger som verdiløse sammendrag av det avisene allerede hadde skrevet.
10.Det er neppe noen tilfeldighet at den ble offentliggjort samme dag som Gromyko møtte sin amerikanske kollega i Stockholm, og for sikkerhets skyld lot man det offisielle telegrambyrået Tass offentliggjøre et sammendrag av artikkelen allerede tirsdag kveld, mens det ennå var kontortid i Washington.
11.Det første bindet i serien vil inneholde korte sammendrag av de enkelte prosjektene i programmet.
12.Det som nå gjøres kjent for offentligheten, er et sammendrag av en større hemmelig rapport som ble behandlet av NATOambassadørene i alliansens faste råd i desember.
13.Dette, og i sammendrag, sa sjefen for Oktober forlag da man presenterte seg og sine høstbøker med en langt større skråsikkerhet på egen fortreffelighet enn noe annet vi har hørt om i denne tidlige bokhøsten.
14.Efter en kort introduksjon av John A. D. Cooper, president i Association of America Colleges, ga Steven Muller, president ved Johns Hopkins University, et raskt sammendrag av rapporten.
15.Et sammendrag ble oversendt departementet med anmodning om en uttalelse.
16.For dem som av avisene ikke har fått lest nok om Skattekommisjonens innstilling, kan vi anbefale et hendig, illustrert særtrykk av denne på 28 sider - et sammendrag av kommisjonens innstilling på 533 sider.
17.Fra den kampen vil det dessuten bli sendt et sammendrag onsdag kveld i TV 1 kl. 18.1519.00.
18.Han har spart til hytte, men på båtutstillingen faller han for selgertungers vellyd og en båt som ser ut som et sammendrag av utstillingen.
19.I budsjettforslaget bør det inntas et sammendrag av budsjettsituasjonen, hvor hovedtrekkene på kortfattet måte fremstilles.
20.I dagens kronikk har Solumsmoen gjort et sammendrag av Boysons efterlatte notater til en planlagt Wergelandbiografi.
21.I et sammendrag av studien blir det påpekt at strid i mørke blir mer og mer nødvendig, og at det må skaffes hensiktsmessige hjelpemidler til slike operasjoner.
22.Jeg nøler ikke med å si at det sammendrag av utredningen som igår ble lagt frem for offentligheten, er blant de aller beste offentlige publikasjoner som noen gang er kommet ut.
23.Jeg synes at Mathiesen i denne fremstilling - som det her bare kan gis et kort sammendrag av - gir et altfor ensidig og delvis villedende bilde.
24.Nyhetsbulletiner på disse sprogene hver time, pluss fyldigere oversikter og sammendrag hver kveld.
25.Ovenstående er et kort sammendrag av vår forannevnte forelesning.
26.Politiske kommentarer og endringsforslag skal spesifiseres i fotnoter til et sammendrag som tallfester hovedpostene slik at virkningen av alle forslag klart kommer frem.
27.Pressesekretær Robert Sims bekrefter at rapporten vil bli oversendt Kongressen, samtidig som et sammendrag av de viktigste funn vil bli offentliggjort.
28.Problemet er knyttet til det deklassifiserte sammendrag som skal offentliggjøres samtidig.
29.Rasjonaliseringsdirektoratet har endog drøftet med Stortinget å legge sammendrag av publikasjoner inn i databasene, noe som ikke minst vil være til stor hjelp for stortingsrepresentantene i deres arbeid.
30.Tallene er sammendrag av rapporter fra utenlandske og lokale tjenestemenn i Uganda, sa Abrams i en vitneforklaring i Kongressen.
Your last searches