Norwegian-Spanish translation of selvfølgelig

Translation of the word selvfølgelig from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

selvfølgelig in Spanish

selvfølgelig
generalother con seguridad, con certeza
  sikkerhetother estar destinado a, claramente, obviamente, evidentemente, indudablemente
  overtalelseother por supuesto, desde luego, naturalmente, indudablemente
Synonyms for selvfølgelig
Similar words

 
 

More examples
1.At tidligere Arbeiderpartiregjeringer fant dagens nybygginstall forsvarlig i en tid med langt større bolignød, nevnes selvfølgelig ikke.
2.Det er en selvfølgelig oppgave for et stort fagforbund som ser bunnen falle ut av de tradisjonelle næringene, uten at arbeidsledigheten settes tilstrekkelig i fokus av de politiske myndigheter.
3.Efterpå brukte jeg selvfølgelig mange ganger Winstons argumenter under forhørene.
4.Fysikk på roterommet"kjendis Helmut Ormestad er selvfølgelig på plass, for blant annet å diskutere hvordan støy og hørsel virker inn på oss.
5.Han sier også i intervjuet at de fremmede ubåtene selvfølgelig er russiske.
6.Helsedirektøren har ikke bare en selvfølgelig rett til å uttalse seg om forhold innen den institusjon han leder.
7.I L5, selvfølgelig," sier ekspertene.
8.Ja, selvfølgelig er det mulig.
9.Kalle" siktet selvfølgelig til den forestående OLuttagningen, som egentlig skulle ha funnet sted noen timer senere.
10.Leader of the Pack !", selvfølgelig.
11.Magnolia", som ble bygget for den i sin tid kjente seiler og seilsportmecen Alfred W.G. Larsen, og selvfølgelig het" Magda" som de fleste av hans båter (denne fikk nr 8), har i sin 75årige historie hatt mange eiere og en omskiftende tilværelse.
12.Matta" legger til at man selvfølgelig må ha et bra lag utendørs også for å nå helt til topps innendørs.
13.Nei, selvfølgelig ikke, hvordan kan du tro noe slikt ?
14.Nei til atomvåpen ser det som en grunnleggende rett å kunne protestere åpent mot den trussel atomvåpnene representerer - selvfølgelig også når det gjelder atomvåpnene i ens egen allianse og på eget territorium.
15.Og pelsen er selvfølgelig sobelen til 35O OOO, som han anskaffet til revyen" Levende lys".
16.Politisk er det selvfølgelig fristende å utnytte denne saken til å så mistillit til Arbeiderpartiets sikkerhetspolitikk, men utformingen av Arbeiderpartiets sikkerhetspolitikk har aldri vært - og vil heller aldri bli - noen enkeltmenneskers spesialarbeid.
17.Selvfølgelig !
18.Selvfølgelig.
19.Selvfølgelig brukes den amerikanske romfergen til spionasje.
20.Selvfølgelig er det imponerende.
21.Selvfølgelig vil det være vanskelig på forhånd å ha noen klar formening om hvilke besøk som kan innebære fare for smugling av f. eks. narkotika.
22.Selvfølgelig vil jeg gjerne møte ethvert" offer", særlig med bistand fra Vogts forbindelser.
23.Slik er det selvfølgelig også iår, og denne gang er det Høyreformann Erling Norvik som får skytset rettet mot seg.
24.SovjetUnionen forventer selvfølgelig at vi skal besvare vennskap med vennskap og forståelse med forståelse.
25.Sterke ord, men korrekte og selvfølgelig svært beklagelige.
26.Vi må nå selvfølgelig satse på teknologi men vi må jo heller ikke glemme de naturvitenskapelige basisfag" i Norge ?
27.(I tillegg håper jeg selvfølgelig på at" de rette personer" i Oslo bystyre og ev. kommunen kommer med sine kommentarer senere).
28.Alle har selvfølgelig anledning til å sende saker inn til Idrettsstyret, sier Skaset, som ikke er i stand til å se at det er et tilbakeskritt å erstatte det stive komiteveldet med en ledigere form basert på konsulenter.
29.Alt er selvfølgelig ikke rosenrødt i ND.
30.Bakgrunnen for et arrangement som dette er at befolkningen i Osloområdet, og selvfølgelig alle andre interesserte, skal få ta del i alt det som foregår på en flyplass av Fornebus størrelse.
Your last searches