Norwegian-Spanish translation of selvhevdende

Translation of the word selvhevdende from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

selvhevdende in Spanish

selvhevdende
oppførseladjective autoritario
Similar words

 
 

More examples
1.Oppbygget må ikke fremtre selvhevdende i forhold til omgivelsene, men som et formidlende element mellom bygninger av forskjellig karakter.
2.I en samtidskunst nedlesset av selvhevdende originalitetsmakeri er dette et gåtefullt maleri med dragende kraft, med oppfordring til meddiktning.
3.Man kan sitte i et fly, i det ubeskrivelige land av lys over skydekket, og tenke at en person som Anders skulle noen ha tatt med opp i en eller annen sfære hvor han kunne sluppet taket i sitt eget fortvilte og ødeleggende selvhevdende ego og pustet ut i noen annet og større - en" avindividualisering" som jeg ikke vet om psykiatrien har noe adekvat begrep for.
4.Sterkest i sine uttalelser var kvinnens søster, en psykiatrisk sykepleier bosatt København. Hun beskrev tiltalte som" en selvhevdende karakteravviker", og" en ekkel, feminin type".
5.Det uttrykker at røkeren markerer seg selv som utadvendt og selvhevdende og at hun viser at hun tilfredsstiller sine drifter.
Your last searches