Norwegian-Spanish translation of selvregulerende

Translation of the word selvregulerende from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

selvregulerende in Spanish

selvregulerende
maskinkonstruksjonadjective autorregulador
  tekniskadjective autoajustador
Synonyms for selvregulerende
Similar words

 
 

More examples
1.Betyr dette at vi kunne våge et forsøk på å konstruere en bygningskropp som i seg selv blir mest mulig selvregulerende ?
2.Og disse musklene reguleres av det selvregulerende nervesystem.
3.Siden både muskulaturen, som omgir luftrørene, og angsten styres av det selvregulerende nervesystem - som vi ikke kan kontrollere med viljen bør man prøve å forebygge anfall ved å minske de psykiske reaksjonene.
4.Jeg vil gjerne oppfordre Pål Kraby og Harald Skuggedal i AF til å fortsette arbeidet for et fleksibelt, selvregulerende arbeidsmarked ved å gå inn for opphevelse av de beskyttelsestiltak som idag praktiseres for streikende, sa Hagen.
5.Selv om det i dag er mye misforstått" fri oppdragelse"," fri sex" (og" fritt næringsliv"), er det ikke sagt at en viss selvregulerende og frihetlig oppdragelse, seksuell kjærlighet og arbeidsdemokrati ikke finnes og ikke kan vokse videre.
Your last searches