Norwegian-Spanish translation of senilitet

Translation of the word senilitet from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

senilitet in Spanish

senilitet
psykiatrinoun senilidad [f]
Similar words

 
 

More examples
1.En ting er at stivbente, firkantede lover gjør at et utall kvinner som passer sine gamle foreldre gjennom sykdom og senilitet, ikke får en øre for et arbeide som hadde kostet samfunnet en formue, hvis lønnet personell hadde hatt det.
2.Folk har en blandet oppfattelse av Parkinsons og senilitet, men det er viktig å huske på at den eneste mentale forstyrrelse Parkinsonpasienter eventuelt lider av, er medisinske bivirkninger.
3.I høy alder er det vanskelig å stille en sikker diagnose, idet symptomene på byråkratitis og senilitet er meget like.
4.Pleierne peker på at individuell kontakt med den enkelte pasient er så dårlig at senilitet bokstavelig talt fremelskes på sykehjemmet.
5.Skal vi sitte igjen med inntrykket av at politisk senilitet og utøving av vemmelig overgrep overfor utlendinger i Norge er så populært her i landet at ledelsen for Statens utlendingskontor over lengre tid kan gjøre Stortingets vedtak om utlendinger til verdiløse papirbiter ?
6.Som vi sitter her og gråner helt ned til skjegget på hælene, blir vi rett som det er minnet om vår tiltagende åndelige senilitet.
7.100åringen preges ikke av senilitet".
8.Senilitet" betyr egentlig bare aldring, altså en naturlig prosess som ikke har noe med sykdommen senil demens å gjøre.
9.Det må være galt at alle som er myndige, får gjøre bruk av stemmeretten hele livet ut, til tross for at de fleste av oss blir mer eller mindre svekket av senilitet, skrev Sahlin i en avisartikkel.
10.Det motvirker depresjoner og senilitet.
11.Men vi tilgir så gjerne denne begynnende senilitet eller mangel på fantasi.
12.Noen nervøse lidelser skyldes også fysiske forandringer i hjernen, som f.eks. vanlige aldersforandringer (senilitet), langvarige virkninger av giftstoffer (alkohol eller narkotika).
13.Sykdommen senil demens må ikke forveksles med" senilitet", selv om det sistnevnte begrepet ofte blir brukt om senil demens.
Your last searches