Norwegian-Spanish translation of sensitiv

Translation of the word sensitiv from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sensitiv in Spanish

sensitiv
allmenn? sensibles
Synonyms for sensitiv
Anagrams of sensitiv
Similar words

 
 

More examples
1.Altså er det ingenting som tyder på at kvinnen er spesielt sensitiv og kjenner forholdet bedre enn mannen.
2.Datatilsynet understreker i sin konsesjon at alle opplysninger av sensitiv karakter skal forelegges den registrerte slik at han eller hun kan komme med korrigerende fakta.
3.Det er i det hele tatt lite i FNmiljøet som er av sikkerhetspolitisk sensitiv karakter.
4.Man vil blant annet avhøre personer Treholt har vært i kontakt med i Danmark for å få vite om han har vært ute efter opplysninger av sensitiv karakter.
5.Avtalen var at dersom jeg sendte noe materiale av sensitiv karakter, skulle det sendes til postboksadressen.
6.Bevæpnet politi, tausperring endog inne i rettssalen, og gatesperringer rundt Tinghuset, understreker at dette er en uvanlig sensitiv sak.
7.Det er dessverre ikke mye positivt å si om deregulering av en så sensitiv næring som luftfart.
8.Ikke vent at" riktig tid og sted" skal komme til deg, men vær sensitiv til" place & timing", og plant de riktige" frøene" på rett tid og på rett sted.
9.Kommer det av at Sveriges situasjon er helt eksepsjonell og sensitiv sett fra Washington og London ?
10.Man kan hevde at når retten er satt, er man inne i en uhyre sensitiv fase for ytre påvirkning, og at det da er helt utillatelig å dele ut karakterer på linje med sportskommentatorens turnering av en fotballkamp.
11.Nå er det altså å håpe at man kan få mer fleksibilitet når det gjelder armeringsstålet, mens bjelker fortsatt vil bli betraktet som sensitiv vare.
12.Senere, i mai, var jeg tilbake i en mindre sensitiv stilling i UD, og følte meg da friere til å reise til dette møtet, sa Treholt.
Your last searches