Norwegian-Spanish translation of side

Translation of the word side from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

side in Spanish

side
allmennnoun lado [m]
  subjektnoun faceta [f]
  geometrinoun lado [m]
  bøkernoun página [f]
  byggningnoun pared lateral [f]
  anatominoun costado [m], lado [m]
  aspektnoun lado [m], aspecto [m]
Synonyms for side
Derived terms of side
på den andre siden, på den ene siden, alt siden, enda siden, andre side, behagelig side, tilsidesette, til siden, vrangside, avviksside, avsides, bakside, begrense på siden, fjellside, bredside, ved siden av, debetside, deoksidere, ta til side, for ... siden, for lenge siden, førstesides-, framside, fra side til side, gule sider, helsides-, høyre side, hoppe til siden, i sideleie, innside, insider, ikke så lenge siden, jevnsides plassering, kjøre til siden, kredittside, legge til siden, legge til side, leside, lede inn på et sidespor, ligge avsides
løfte opp ene siden, med innsiden ut, med et sideblikk, men på den andre siden, midtsideoppslag, motsatt side, offside, outsider, oksidere, oksidering, på andre siden, på begge sider, på noens høyre side, på noens venstre side, på undersiden av, president, president-, presidentfrue, presidentskap, presidere, rettside, residens, residenssted, sette til side, siden da, side om side, sidentre, siderisk, sidelinje, side-, sidegate, sidehandling, sidehengt vindu, sideinngang, sidekarm, sidemarkeringslys, sideomstendigheter, sidepost, siderett, sidevindu, sideskudd, sidespor, sidestilt, sidevei, siderute, sidetak, sidevegg, sidevogn, sidevind, sjøside, sideror, slakk fjellside, som ligger på andre siden, stige til siden, svak side, til andre siden, tittelside, underside, utenfor sidelinjen, utside, veiside, venstre side, venstresiden, visepresident, ved siden av målet, vike til siden, desidere, desoksidere, residere, sideordne, sidestille, avsidesliggende, babord side, beskyte fra siden, beskytte på siden, b-side, firesidet, forside, sidelengs, hinsides, hjemmeside, nettside, overside, på den annen side, ryggside, sidedeksel, sideelv, sidekart, sidelengs, siden, sider, sidesprang, sidestilling, slagside, til side, tilsidesettelse, ulikesidet, uten sidestykke, ytterside, åsside, ha et horn i siden til, for kort tid siden, flersidet, smalside, sterk side, sidestilt med, billedside, fremside, førsteside, sidetur, feie til side, komme opp på siden av, på den sikre side, siden av saken, treffe ved siden av, siden, sidemann, internett-side, vebbside, webside, på innsiden
Similar words

 
 

Wiki
Side (uttales Side som på norsk) var en oldtidshavneby i Pamfylia, omtrent 16 km fra Seleukia. I dag ligger byen ved den sørlige kysten av den asiatiske delen av Tyrkia, nær byen Manavgat og Selimiye (omtrent 75 km fra Antalya). De siste årene har Side utviklet seg til å bli en populær turistby, en by som stadig er under utbygging.

More examples
1.(Side 11 - uthevet av meg.)
2.Afeitadotas solamente" er først og fremst en demonstrasjon av virtuost gitarspill fra Værnes side, mens" Fugler i magen" bringer oss til Fjerne Østen såvel innlednings som avslutningsvis.
3.Aktiv" industrisatsing fra Statens side har mange spor som skremmer.
4.Anka", dømt til fem års fengsel, påsto i retten at hun hadde vunnet 400 000 kr. Siste side.
5.At disse artige påfunn fra en bedrestilt gruppe intellektuelle i Italia og noen miljøer ellers skulle være et alternativ til på den ene side seriøs design, på den annen side det kunstneriske uttrykket i mange former, det må båre avfeies som useriøst.
6.Avkledd slagordet om matematisk rettferdighet på borgerlig side og Arbeiderpartiets doktrine om styringstillegg på den andre side, står vi i virkeligheten overfor en kamp om best mulig uttelling for eget parti," skriver Aftenposten på lederplass 13 / 6.
7.Avkledd slagordet om matematisk rettferdighet på borgerlig side og Arbeiderpartiets doktrine om styringstillegg på den annen side, står vi i virkeligheten overfor en kamp om best mulig uttelling for eget parti.
8.Bildende kunst" opus 52 og" Leksikon" opus 31 e utgjør side to.
9.Chemical Ruby" er ikke innblandet i noe straffbart forhold, og fra norsk side anser man at saken må bero på en misforståelse.
10.Debatten i Stortinget om retningslinjene for fiskeripolitikken var meget positiv, sett fra fiskeindustriens side.
11.Det at Norge utviser russere som driver aktiv spionasje mot Norge rettferdiggjør ingen mottiltak fra Sovjets side.
12.Det er en alvorlig sak fordi det innebærer en grunnleggende mistillitserklæring fra kringkastingssjefens side.
13.Det er velkjent at alkoholi keres seksualliv er meget vanskelig, ikke minst ved stadig avvisning fra deres kones side", alkoholikere har koner, et par små sproglige" padder" hopper altså rundt her og der.
14.Det lå an til brudd i forhandlingene, og det kom uttalelse fra Statoils side som Mobils representanter oppfattet dithen at det ville bli iverksatt en offensiv mot Mobil i massemedia, bl.a. med påstander om at Mobil i 1979 hadde vedtatt overføring i 1985, men senere gått fra dette.
15.Det skyldes ikke dårlig arbeid fra Regjeringens side.
16.Det skyldes ikke dårlig arbeid fra regjeringens side.
17.Det vil ikke på lang tid være mulig å ha noen seriøs og troverdig dialog med Moskva fra norsk side i politiske spørsmål", mener Morgenbladet.
18.Dette har under tidligere norske besøk i Kina vært et gjennomgangsmotiv fra kinesisk side.
19.Et bevis på at situasjonen ikke er særlig oppmuntrende understrekes av det siste utspill som er kommet fra Andreas Hagens side.
20.Etter det vi kan forstå, har rettens filologiske finvekt vippet ned på gal side da uttrykkene" politisk undergraving" og" venstrevridd" ble lagt i skåla, mens den falt ned på rett side med uttrykket" undergraver skolens verdigrunnlag".
21.Folk må akseptere at det skal koste noe å låne penger", heter det gjerne fra Bankforeningens side i forsvar for det høye rentenivået.
22.Fra Arbeiderpartiets side ønsker vi at samfunnsinteressene og arbeidstagernes interesser skal tas vare på i en ny konkurslov.
23.Fra Høyres side legger vi vekt på å skaffe frem så mange faktiske opplysninger om Vannlinjen som mulig.
24.Fra norsk side må det være en oppgave heretter som før - å være en pådriver i løsningen av dette alvorlige forurensningsspørsmålet.
25.Fra tid til annen oppstår behov for å efterforske klager om ukorrekt opptreden fra politiets side.
26.Gulljenta" fra Lake Placid for fire år siden, hadde ikke marginene på sin side under onsdagens 3000 m og måtte til slutt ta til takke med en 7. plass på 4.36,28 - men bare 3,15 sekunder fra OLbronse.
27.Herr presidentens svar er det første vidnesbyrd ikke blot om anerkjennelse, men om simpel høflighet man har sett fra Norsk side.
28.Hvis Kristelig Folkeparti og Senterpartiet godtar disse betingelsene, vil bruken av listeforbund bli temmelig begrenset på borgerlig side.
29.Hvor får vi en ny billett ?" spurte publikum på vei ut fra Ullevaal Stadion den dagen den norske klubbfotballen viste seg fra sin aller, aller beste side.
30.I et samfunn som hungrer efter å bli løst fra byråkratiske byrder, er det typisk for Arbeiderpartiets knefall for foreldede løsninger, at partiet nok en gang velger side til fordel for en vekst i det offentlige maktapparat.
Your last searches