Norwegian-Spanish translation of sikker

Translation of the word sikker from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sikker in Spanish

sikker
klokadjective sensato, prudente, acertado
  riskereadjective seguro
  bevisadjective irrefutable
  berømmelseadjective asegurado, seguro
  overtalelseadjective satisfecho, convencido, cierto, seguro
  omstendigheteradjective ileso
  faktumadjective incuestionable, incontestable, indiscutible, innegable, incontrovertible
  avsiktadjective decidido, firme
  fareadjective seguro
  plassadjective seguro
  oppførseladjective confiado, seguro de sí mismo
  absoluttadjective cierto, seguro, positivo
Synonyms for sikker
Derived terms of sikker
Anagrams of sikker
Similar words

 
 

More examples
1.Apparat til sikker bestemmelse av været, omnibus.
2.Canberra" kan ta 1600 passasjerer, men den norske megleren er ikke sikker på hvor mange som er ombord denne gang.
3.Den sovjetiske marineutbygging i nord, samt modernisering av luftstyrkene, har gjort det vanskelig å regne med sikker og tilstrekkelig rask forsterkning av allierte styrker til Norge i krigstid...
4.Det at kvinnen ikke er sikker på sin rettsstilling, gjør det også vanskelig å bryte ut av et ekteskap.
5.Er du sikker på at det er deg ?
6.Hans bilder er preget av en sikker sans for helheten, ofte forbundet med et vart og personlig forhold til valørene.
7.Hjertetrøbbel" viser en sikker stil, klokskap og originale tanker, skjønt emnet er banalt.
8.Hva gruer du deg mest til idag ?"," Er du sikker på dere har smurt riktig ?"," Hva tror du om NN og XX og den storformen de er i ?"," Synes du ikke værforholdene er temmelig triste ?", og andre uttalelser med tilsvarende" oppildnende" innhold.
9.Jeg er sikker på at Syria ikke har noen ambisjoner om å annektere landområder i Libanon...
10.Jeg er sikker på at herr Honecker kommer", het det for mindre enn tre uker siden.
11.Jeg er sikker på at jeg taler på landets vegne," sa han," når jeg betegner dagens begivenhet som noe henfarne tider har drømt om, men ikke våget å håpe på, men som den nuværende slekt betrakter som sitt livs storverk.
12.Jeg er sikker på det vil gi dem masse inspirasjon.
13.Jeg kjenner meg sikker når jeg går til et ansettelsesintervju.
14.Lillen" gikk forsiktig ut, rygget mesteparten av første runde og virket langtfra sikker på seg selv.
15.Over byer" er en kabaret til å bli glad av - fordi den er så klok, menneskelig og kunstnerisk sikker.
16.Rett som ørnen stiger", vil sikker nok møte hindringer.
17.Spar 800" i Sandvika selger øl for nærmere 1,5 million kroner i året og kommer på en sikker femteplass.
18.Så dramatisk er ikke spørsmålet om hesteskoen, men jeg er ganske sikker på at det er delte meninger om hvordan den skal henge over norske dører, og hvorfor.
19.At markedet en gang før jul tar seg opp igjen, føler jeg meg ganske sikker på, sier Græsberg og henviser til at det ikke er noe i norsk økonomi som tilsier det fallet vi har hatt i den senere tid.
20.Beboere i områdene rundt Slemmestad spør seg om man kan være sikker på at det ikke er giftige gasser som slipper ut i røyken fra denne spesielle ovnen nå om dagen.
21.Da De begynte Deres verbale kamp mot selve øvrigheten, mot rettsvesenet, var De altså sikker på å ha rett, men var De like sikker på å vinne frem med Deres rett ?
22.Da banker vi dem i garderoben, truet luxdollie Benedicte Adrian, som ikke var sikker på om hun ville stille med filler i håret i Europafinalen, men helt sikker på at hun skulle feire seieren og siden sove og spise og sove og spise.
23.Da er man nærmest uten chanse til å orke det arbeidet som kreves for å slå seg tilbake til sikker is, sier informasjonskonsulent Tom Johnsen i UNI Forsikring i en pressemelding.
24.De fleste nybegynnere går famlende skritt i et vanskelig terreng, men årets prisvinner fører en sikker penn.
25.Den nye broen over Mjøsa blir så god og sikker som den skal være, understreker prosjektleder Olaf Dobloug på veikontoret i Hedmark.
26.Den omstridte gangbro vil knytte Ullernområdene sammen, gi sikker gangkrysning av Kolsåsbanen, og det vil oppnås hensiktsmessige kontakter med Kolsåsbanens stasjoner.
27.Det beste indisium burde være at jeg, som har arbeidet her i årrekker, ikke er sikker på hvilke visitttider vi har, svarer Unni Harvei med et smil.
28.Det er bevist at det har vært funn der, og jeg er sikker på at det finnes mer.
29.Det er klart det er tøft, men vi har hele tiden vært klar over situasjonen, og det har overhodet ikke vært noen misstemning oss i mellom, forsikrer Vetle Vinje, den eneste som foreløbig har fått sikker plass i båten.
30.Det er mange steder i systemet hvor det må skje en utbygging, sier Langslet, som ikke er sikker på at medialærere skal utdannes på samme sted som filmskapere.
Your last searches