Norwegian-Spanish translation of sitere

Translation of the word sitere from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sitere in Spanish

sitere
eksempelverb citar
  uttaleverb citar, aducir
Synonyms for sitere
Derived terms of sitere
More examples
1.I filosofien benytter enkelte situasjonen til å sitere det kjente i uendelige repriser, slik som her i landet Arnfinn BøRygg, som skriver som Adorno, eller som Marcuse, alt efter anledning og behov.
2.I musikken benytter enkelte situasjonen til å sitere det kjente i uendelige repriser, slik som her i landet Trygve Madsen, som skriver som Rachmaninov, eller som Sjostakovitsj, alt efter anledning og behov.
3.Når utgangspunktet er galest..." kunne man være fristet til å sitere når Arbeiderbladet med sensasjonstyper 15 / 6 på 1. side kan opplyse at" Benkow skylder deg 4000 kroner", dersom han skal holde sitt skatteløfte fra 1981.
4.Tillat meg å sitere fra Fremskrittspartiets program Skoleplikten reduseres fra 9 til 7 år slik at det åttende og niende år igjen blir frivillig.
5.Enten er han rasende eller så er han medfaren på forstanden, for å sitere Hamsun.
6.Er det i denne forbindelse for banalt å sitere Wergelands" Hjertelag, Geni og Ulykke" ?
7.Som fungerende visepresident vil jeg gjerne få sitere noen linjer fra Wergelands" Siste reis" !
8.Aktor ville ikke hevde at det er straffbart å sitere Bibelen, slik Bratterud har gjort.
9.Allerede onsdag formiddag hadde man på utvalgte steder i Moskva fått satt opp store plakater med sitater av den tale Tsjernenko holdt for sentralkomiteen tirsdag - en tale som ifølge de fleste iakttagere knapt inneholdt noe det var grunn til å sitere.
10.Allikevel hadde han neppe ventet at Labour og LOledere i så klare ordelag skulle fordømme" kontakt med, støtte fra et motbydelig terrorregime som Libyas", for å sitere Labourlederen Neil Kinnock.
11.Andre har sett sneskulpturer på Geilo i begynnelsen av april, på et nordisk vinterkunstsymposium" som ingen vet noe om før det hele er over", for å sitere innbydelsen.
12.Beskjedenhet forbyr denne spalte å sitere mer av rosen.
13.Blir det bystyreflertall for hallen 15. ds., kan man derfor tale om et" tenniskupp i Rådhuset", for å sitere fra en avisoverskrift i Aftenposten 19 / 1083.
14.Bohlin fikk altså aldri sagt dette, fordi han før stortingsmøtet var ferdig" prioriterte en tur til London sammen med sin lokale sparebank", for å sitere Arbeiderbladets kommentator Alf Ole Ask idag.
15.Da det understrekes i domspremissene at det ikke er ulovlig å sitere Skriften, selv om den måtte ramme en bestemt gruppe mennesker, finner jeg opphevelsen av frifinnelsesdommen over Bratterud meningsløs og paradoksal.
16.De som for å sitere dikteren -" har bodd tusen år i dette landet", må søke tilbake til den norrøne mytologis verden for å finne sine røtter.
17.De sosiale hensyn blir" hogd istykker av Høyres kyniske økonomiske politikk", for å sitere Arbeiderbladets lederskribent.
18.Den amerikanske skepsis overfor Mitterrand er avløst av takknemlighet over" den fasthet og besluttsomhet som Frankrike har vist overfor de utfordringer den vestlige allianse har vært utsatt for", for å sitere president Reagans velkomsthilsen.
19.Den postmoderne kunsten vil inkludere og sitere hva som helst.
20.Denne illusjonsløse realpolitikeren kan kanskje være verd å sitere i forbindelse med den for Finland pinlige debatten om landets behandling av flyktninger fra den mektige supermaktsnaboen.
21.Det er - for å sitere etaten selv - den uten sammenligning største årlige tilbakevendende administrative oppgave som utføres her i landet.
22.Det er nemlig ikke særlig vanskelig å finne eksempler på at det nettopp er Høyre som" møter opp til drøftelser med absolutte og fastlåste standpunkter og bruker krisemaksimering som pressmiddel", for å sitere PerKristian Foss.
23.Det fører for langt her å sitere detaljert fra Turners påvisninger av Wilkes kildebruk.
24.Det har å gjøre med bevissthet om egen identitet og tilhørighet, eller for å sitere Freud : det hører til vår innerste identitets varme og nærende opplevelse av en tilhørighet til mennesker av samme sjelelige konstruksjon som en selv.
25.Det offisielle nyhetsbyrået Det nye Kina benyttet også anledningen til å sitere Los Angeles borgermester Tom Bradley som under et møte med lederen for den kinesiske delegasjonen, uttalte at Kinas innsats under lekene hadde" forbløffet en hel verden".
26.Det pågår et intenst arbeide innen NRK for å finne frem til løsninger som er mere effektive og som har til hensikt å" få mest mulig av pengene opp på skjermen, hvor de synes", for å sitere et internt slagord.
27.Det varierte innhold og tallrike originale innfallsvinkler til stoffet, vidner om" en aldri utslitt undring i møtet med virkeligheten og alle de former og uttrykk den behager å vise seg i", for å sitere fra Kjellbergs store minnetale over sin kollega Hilmar Stigum.
28.Det vil i denne anmeldelsen føre for langt å sitere fra beskrivelsene av de mange skipsfartskriser.
29.Dette ansvar kan man nok ikke sitere seg bort fra.
30.Dette er et fenomen som har vært aktuelt helt fra Sovjets etablering, og man kan sitere flere ledende sovjetpolitikere gjennom årene som har uttalt seg.
Similar words

 
 

sitere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) siteresiterendesitert
Indikative
1. Present
jegsiterer
dusiterer
hansiterer
visiterer
deresiterer
desiterer
8. Perfect
jeghar sitert
duhar sitert
hanhar sitert
vihar sitert
derehar sitert
dehar sitert
2. Imperfect
jegsiterte
dusiterte
hansiterte
visiterte
deresiterte
desiterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sitert
duhadde sitert
hanhadde sitert
vihadde sitert
derehadde sitert
dehadde sitert
4a. Future
jegvil/skal sitere
duvil/skal sitere
hanvil/skal sitere
vivil/skal sitere
derevil/skal sitere
devil/skal sitere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sitert
duvil/skal ha sitert
hanvil/skal ha sitert
vivil/skal ha sitert
derevil/skal ha sitert
devil/skal ha sitert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle sitere
duville/skulle sitere
hanville/skulle sitere
viville/skulle sitere
dereville/skulle sitere
deville/skulle sitere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sitert
duville/skulle ha sitert
hanville/skulle ha sitert
viville/skulle ha sitert
dereville/skulle ha sitert
deville/skulle ha sitert
Imperative
Affirmative
dusiter
viLa oss sitere
deresiter
Negative
duikke siter! (siter ikke)
dereikke siter! (siter ikke)
Your last searches