Norwegian-Spanish translation of skamme

Translation of the word skamme from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skamme in Spanish

skamme
allmennverb avergonzarse
Derived terms of skamme
More examples
1.Alle dystre spådommer om at vi stivner til i sofaen foran fjernsynet, er gjort til skamme.
2.Dette er ikke noe vi skal skamme oss over.
3.Jeg synes" Kilden" kino skulle skamme seg.
4.Påstanden om at data" hører storbyen til", har vi allerede gjort grundig til skamme, fremholder den initiativrike rektor på Råholt ungdomsskole.
5.Vi er på rett vei, konstaterte Thomassen, og la til at Arbeiderpartiets dystre spådommer er gjort til skamme.
6.Alle antydninger om at Oslo Samvirkelags hovedstyre var modent for utskiftning efter den senere tids interne strid i bedriften, ble gjort til skamme på det ekstraordinære representantskapsmøtet igår kveld.
7.Alle håp om en fredelig løsning på den årelange konflikten efter de blodige opptøyene ifjor sommer, som kostet mer enn 500 tamiler livet og gjorde hundretusener hjemløse, blir nå gjort til skamme.
8.Alle negative forhåndsantagelser var gjort til skamme.
9.Alle spekulasjoner om at hun nå var sliten, og ville mangle overskudd til å vinne den siste distansen ble grundig gjort til skamme.
10.Bekymringene fra arbeidsgiverhold den gangen ble gjort til skamme.
11.Border Ballad, Ali Chagall, Twins Flyer, Lucy, Tamdown Flyer, Alberinus... en av dem bør vel kunne gjøre våre vinnertips til skamme ?
12.Brødrende Herrey feide Dolliejentene - og til slutt alle de andre deltagerne av banen og gjorde de Luxeforhåndsuttalelsene om å slå svenskene pinlig til skamme.
13.De faste forsvarerne gremmer seg over situasjonen, politikerne burde skamme seg over situasjonen, og justisministeren burde se det som en hovedoppgave å fjerne denne skampletten på Norges ry som humanitetens forsvarer.
14.De norske" pionerene" gjorde all skepsis til skamme og gjennomførte turen uten noen form for dramatikk.
15.Den 71årige (på dette tidspunkt) udødelige visste å gjøre påstanden til skamme.
16.Den farer gjennom rommet på sin oppdagerferd, river ned gardiner og bilder og jenta skriker i fortvilelse, drømmen er knust, forventningene gjort til skamme.
17.Den kulturpolitiske utvikling som Arbeiderpartiet har drevet frem her i landet det siste tiåret, og som de ikke har noen grunn til å skamme seg over, har medført nye forhold i kunstnerorganisasjonene.
18.Dessuten trenger ikke Arnulf Gurrik å skamme seg over innsatsen.
19.Det er blendende kvalitet over de beste tikjemperne og Trond Skramstad behøver heller ikke skamme seg.
20.Det er heller politikerne som skulle skamme seg fordi de ikke er i stand til å skaffe skikkelig arbeid til dem som vil ha.
21.Det er mange påstander som blir gjort grundig til skamme efter å ha besøkt Eldresenteret i Drøbak.
22.Det kan da umulig være noe å skamme seg over at vi fikk en betydelig utvidelse av havgrensene uten at kongeriket Norge kom i konflikt med noe annet land, noe Gråsoneavtalen trolig også har bidratt til.
23.Det kan jeg hevde i visshet om at partiet ikke har noe å skamme seg over.
24.Dette er en form for erkjennelse som illustrerer Mondales problemer, men også hans muligheter for å gjøre alle tips til skamme.
25.Dette løftet blir gjort til skamme i kulturbudsjettet for 1985.
26.Du kom for sent iår også, fikk ikke knepet ham i det salige skapelsens sekund, og alle dine forventninger og forberedelser var gjort til skamme.
27.Efter ti år ble det foretatt en oppsummering som gjorde skremselen om butikkdød og dyrere varer til skamme.
28.Efter valgene til Europaparlamentet i juni - der partiets håp om å gå forbi PASOK ble gjort til skamme - var det bare et tidsspørsmål før Evangelos Averoffs karriere som partiformann var over.
29.Enhver frykt for at ansvaret som eneste norske representant i dette selskap av internasjonal elite, skulle føles for tungt for unggutten, ble gjort grundig til skamme.
30.Forhåpningene ble senere gjort til skamme.
Similar words

 
 

skamme as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) skammeskammendeskammet
Indikative
1. Present
jegskammer
duskammer
hanskammer
viskammer
dereskammer
deskammer
8. Perfect
jeghar skammet
duhar skammet
hanhar skammet
vihar skammet
derehar skammet
dehar skammet
2. Imperfect
jegskammet
duskammet
hanskammet
viskammet
dereskammet
deskammet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde skammet
duhadde skammet
hanhadde skammet
vihadde skammet
derehadde skammet
dehadde skammet
4a. Future
jegvil/skal skamme
duvil/skal skamme
hanvil/skal skamme
vivil/skal skamme
derevil/skal skamme
devil/skal skamme
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha skammet
duvil/skal ha skammet
hanvil/skal ha skammet
vivil/skal ha skammet
derevil/skal ha skammet
devil/skal ha skammet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle skamme
duville/skulle skamme
hanville/skulle skamme
viville/skulle skamme
dereville/skulle skamme
deville/skulle skamme
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha skammet
duville/skulle ha skammet
hanville/skulle ha skammet
viville/skulle ha skammet
dereville/skulle ha skammet
deville/skulle ha skammet
Imperative
Affirmative
duskam
viLa oss skamme
dereskam
Negative
duikke skam! (skam ikke)
dereikke skam! (skam ikke)
Your last searches