Norwegian-Spanish translation of skapelse

Translation of the word skapelse from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skapelse in Spanish

skapelse
allmennnoun creación [f]
  idénoun creación [f], fruto del ingenio [m]
  verdennoun creación [f], universo [m], mundo [m]
Synonyms for skapelse
Similar words

 
 

Wiki
Skapelse eller Skapelsen kan referere til: - Skapelse (teologi), et teologisk begrep - Skapelsen (Vatikanet), et takmaleri av Michelangelo - Skapelsesmyte, skapelsesberetninger i ulike religioner.

More examples
1.Den fremkommer også i hans katalogkommentar hvor han forteller at meningen er å gi det spontane, den tilfeldige skapelse, en chanse i streng, strukturert orden.
2.For eksempel kan man ta Fred Hoyles" Det intelligente univers" (Gyldendal) med undertitelen" Et nytt syn på skapelse og utvikling".
3.Han er et menneske for hvem naturfenomenene forblir gåtefulle, en lignelse over det stadig skiftende som griper i hverandre, skapelse og undergang, fødsel og død.
4.Helse og frelse i lys av skapelse og løsning".
5.Hvert år når de lange, mørke frostnettene kommer snikende og legger gjennomsiktige islokk over svarte skogstjern, skjer denne isens forunderlige skapelse av mønstre og former.
6.Jeg har lest dem flere ganger, men har ikke klart å finne antydning til en balansert forklaring på nasjonens skapelse.
7.Kristne grunnverdier er rene trosforestillinger, religiøse dogmer om skapelse, oppstandelse og evig liv.
8.Men teorien om" the big bang" åpner ikke desto mindre nettopp for tanken om en skapelse, og dermed også om et vesen hinsides all fornuft, helt utenfor vårt intellekts fatteevne.
9.Nå står AMagasinet foran sin tredje" skapelse".
10.Skulle man også komme skikkelig inn på det praktfullt overdådige og levende åpningsdiktet" Reims", hvor katedralen stiger opp og fyller ethvert rom fra havbunnen til himmelhvelvet og enhver tid fra skapelse til ødeleggelse uten egentlig å være direkte nevnt engang, ville det ikke bli plass i en avis.
11.Så kunne jordens skapelse begynne.
12.Å lukke øynene for denne rollen i historisk sammenheng - f.eks. ved nasjonens skapelse - vil kunne gi negative konsekvenser idag.
13.Musikklandet" var en Holbergsk skapelse," saklig" reisebeskrevet av Niels Klim.
14.Teatret er en nydelig skapelse i glass og stål, hele greia er forankret i gulvet med fire søyler og ser ut som en satellitt som svever fritt inne i hallen.
15.Den skulle registrere partikler som ble bragt til å kollidere med voldsom kraft og hastighet, for dermed å avsløre hva forskerne mener hendte ved vårt eget univers skapelse.
16.Dens annen grunnlov er bevegelse fra lavere til høyere potensialer og nivåer, - altså utvikling og skapelse, (på tvers av entropiprinsipp og termodynamikkens annen lov).
17.Disse gåtefulle kjensgjerninger av vold, lidelse og tilintetgjørelse er i serien satt inn i et perspektiv av Jordens skapelse, livets fornyelse og eksistensens tidløshet.
18.Lausannepakten vil også markere en klar sammenheng mellom skapelse og forløsning og sammenholder ansvaret både for menneskets timelige og åndelige nød.
19.Så den individuelle skapelse, den som for hvert menneske har sin begynnelse i en mann og en kvinne.
20.Teknologi - ny eller gammel - er bare et redskap, men et redskap som idag er hovedfaktoren for produktivitetsutvikling og skapelse av nye arbeidsplasser, og har forbedret kommunikasjonsmulighetene sterkt mellom mennesker i dette århundre.
Your last searches