Norwegian-Spanish translation of skate

Translation of the word skate from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skate in Spanish

skate
ornitologinoun urraca [f]
Derived terms of skate
Anagrams of skate
More examples
1.Fritt efter Shakespeare kan vi beskrive det som" to skate or not to skate".
Similar words

 
 

skate as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) skateskatendeskatt
Indikative
1. Present
jegskater
duskater
hanskater
viskater
dereskater
deskater
8. Perfect
jeghar skatt
duhar skatt
hanhar skatt
vihar skatt
derehar skatt
dehar skatt
2. Imperfect
jegskatte
duskatte
hanskatte
viskatte
dereskatte
deskatte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde skatt
duhadde skatt
hanhadde skatt
vihadde skatt
derehadde skatt
dehadde skatt
4a. Future
jegvil/skal skate
duvil/skal skate
hanvil/skal skate
vivil/skal skate
derevil/skal skate
devil/skal skate
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha skatt
duvil/skal ha skatt
hanvil/skal ha skatt
vivil/skal ha skatt
derevil/skal ha skatt
devil/skal ha skatt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle skate
duville/skulle skate
hanville/skulle skate
viville/skulle skate
dereville/skulle skate
deville/skulle skate
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha skatt
duville/skulle ha skatt
hanville/skulle ha skatt
viville/skulle ha skatt
dereville/skulle ha skatt
deville/skulle ha skatt
Imperative
Affirmative
duskat
viLa oss skate
dereskat
Negative
duikke skat! (skat ikke)
dereikke skat! (skat ikke)
Your last searches