Norwegian-Spanish translation of skje

Translation of the word skje from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skje in Spanish

skje
hendelseverb ocurrir, suceder, acontecer
  inntreffeverb suceder, ocurrir, advenir
  kjøkkenutstyrnoun cuchara [f]
  kvantitetnoun cucharada [f]
Synonyms for skje
Derived terms of skje
avskjed, avskjedige, geskjeftig, bli avskjediget, bli skjemt, beskjeden, beskjedenhet, bukkeskjegg, bortskjemt, bortskjemt barn, bremsefallskjerm, skjelve, skjelvende, dessertskje, fallskjerm, fallskjermhopper, fallskjermhopping, fallskjermjeger, fallskjermstropper, flytskjema, forhåndskjennskap, spørreskjema, gi noen den store skjelven, gjøre forskjell, gjøre forskjell på, gjøre den store forskjellen, lage en stor forskjell, gråskjegg, gravskjending, ha det dødskjedelig, himmelvid forskjell, innskjerpende, jordskjelv, kamskjell, kan kanskje, kanskje, kauriskjell, komme til å skjelve, kvinne som har skjenkerettigheter, la noen bli overlatt til sin skjebne
lampeskjerm, mann som har skjenkerettigheter, mate med skje, matskje, med kinnskjegg, murerskje, nedslipping med fallskjerm, skjebnebestemt, skjebnesvangert, skjebnens lek, uskjelnet, skjemme bort, skikkelig bortskjemt unge, skjerf, skjematisere, skjematisk, silkeskjermtrykk, silkeskjerm, skjegg, skjeggete, skjeggløs, skjeggstrå, skjeggstubb, skjeggtorn, skjelven, skjelving, skjellig, skjelle, skjell, skjelle ut, skjellsord, skjemte-, skjemtende, skjemtefull, skjemtens, skjemtestykke, skjelv, skjemt, skjemme seg ut, skjemmes, skjemte, skjemte med, skjemtsom, skjemtsomhet, skjemteserie, skjemtetegner, skjemtetegning, skjende, skjendig, skjendighet, skjendning, skjenk, skjenke, skjerm, skjerme seg, skjerpes, skjerpet, skjele, skjelett, skjelett-, skjeløyd, skjeløydhet, skjev, skjevt, skjebnesvanger, skumskje, skjelle ut noen, skjelle i vei, skjellende person, solskjerm, suppeskje, skjellebikkje, store skjelven, takskjegg, teskje, tveskjeggveronika, tidsskjema, til forskjell fra, uten å skjelve, utskjelling, avskjerme, beskjeftige, innskjerpe, miskjenne, skjefte, skjelettere, skjelme, skjelne, skjemme, skjene, skjenne, skjerme, skjerpe, vasskjemme, æreskjenne, albuskjell, andeskjell, avskjedigelse, avskjeds-, avskjedsansøkning, beskjed, beskjedent, beskjeftigelse, beskjemmet, bilskjerm, blåskjell, fallskjermtropper, fippskjegg, forhåndsbeskjed, forskjell, forskjeller, forskjellig, forskjellige, geskjeftig person, halskjede, halsskjevhet, hva skjer, ikke til å skjelnes, kinnskjegg, kontaktskjema, meningsforskjell, planteskje, skjeve, rettskjennelse, skjebne, skjede, skjefull, skjegget, skjeggkarpe, skjelettaktig, skjellakk, skjellet, skjelmsk, skjema, skjenn, skjenne på, skjennepreken, skjensel, skjerper, skjerv, småskjenne, stikke i skjeden, ta avskjed, telefonbeskjed, teskjefull, ubeskjeftiget, umiskjennelig, uten forskjell, være forskjellig, avskjedshilsen, skjemavelde, gi beskjed, forskjelligartet, vesensforskjellig, ta skjeen i en annen hånd, geskjeft, beskjemmelse, slåsskjempe, kleskjede, gi avskjed, avskjediget, spiseskje, skjelven i buksene, vanskjebne, skjelle og smelle, skjenkested, skjebnetro, verseskjema, vesenskjerne, skjebnetime, menneskeskjebnen, skjebnen, kopi av skjermbildet, skjermbilde, skjermbildekopi, skjermdump, skjermkopi, skjermskudd, sendeskjema
Wiki
En skje eller ei skei er en type bestikk som brukes når en lager, serverer og spiser mat. Skjeer består av et flatt, stangformet skaft å holde i, og et oftest ovalt, skålformet endestykke eller blad, slik at en lett kan håndtere og få i seg mat som er flytende, finfordelt eller har en løs konsistens, for eksempel supper og grøt. Skjeer brukes også til å røre, øse og strø med.

More examples
1.Det kan godt skje at vi kommer til 1985 og fortsatt er uten tivoli i Oslo.
2.Det mest spennende som kommer til å skje neste år, er opprullingen av en stor spionsak.
3.Det nye og gledelige som synes iferd med å skje i debatten om Norges forhold til resten av Europa, er en større bevissthet om sammenhengene.
4.Det verste som kan skje er at man innfører et system der mottageren kan trykke på en knapp og dermed velge enten bokmål eller nynorsk.
5.Dette vil måtte skje på bekostning av åpne lunger og regulerte boligområder, selv om" en slik omdisponering vil kunne medføre økede belastninger på eksisterende bomiljøer".
6.Erfaringen tilsier at byggestart først vil kunne skje i 1986.
7.Finansdepartementet finner at det også er behov for en prinsippiell vurdering av vårt samlede system av skatter og avgifter, og at dette mest hensiktsmessig kan skje i en skattekommisjon, og departementet tilrår at den fortsetter sitt arbeid.
8.For å unngå avhengighet av tidlig kjernevåpenbruk, må det skje en vesentlig styrkelse av NATOs konvensjonelle forsvar.
9.I den grad turistnæringen er en utkantnæring, er det rimelig at den mottar hjelp og støtte fra Staten på linje med andre utkantnæringer - men da bør det fortrinnsvis skje ved sysselsettingsstøtte eller andre distriktsspesifikke midler, og ikke ved markedsføringsstøtte.
10.I eventyr med fe kan alt skje".
11.I lagtempo kan alt skje !
12.Mye kan skje i denne idretten på ett år.
13.Og den gamle klisjeen om at alt kan skje synes meget dekkende.
14.Statistisk sett, vil det før eller senere skje en katastrofe," hevdes det.
15.Tjenestemannen" takket høflig for velviljen, og sa at nå skulle ting begynne å skje.
16.Vi var begge interessert i å styrke forbindelsene mellom våre land, og regner med at det vil skje, og da spesielt hva handelen angår," sa Palme.
17.Å skape et samfunn som er mer barnevennlig vil både måtte skje gjennom endrede holdninger og gjennom en omfordeling av samfunnsressursene til fordel for barnefamiliene.
18.(UPI) President Ronald Reagan ga tirsdag ordre om at de amerikanske soldatene i den flernasjonale fredsstyrken skal trekkes ut av stillingene ved flyplassen i Beirut. tilbaketrekningen skal skje etappevis ved flyplassen i Beirut.
19.Alle er så lei av måten UNESCO blir drevet på at de ønsket at noe drastisk skulle skje, og så er det altså skjedd, bemerker UNESCOfunksjonæren, som ønsket å være anonym.
20.Alt kan skje, men det er klart at dette med hjemmebane avgjort er til stor fordel for oss.
21.Alt kan skje, men jeg tror vårt regnestykke går opp, sier Moldeformann Bernt Roald.
22.Alt kan skje i fotball, men efter det vi så av Chile i dag, bør Norge slå dem, sa Egil Olsen efterpå.
23.Arbeidet med en nordisk atomvåpenfri sone skal skje innen rammen av Norges NATOmedlemskap og under hensyn til de andre nordiske landenes sikkerhetspolitiske ordninger.
24.At det skulle skje i selve finalen var spesielt morsomt, eftersom det betyr litt ekstra at det nettopp er VIF som er finalemotstander.
25.At noe slikt skulle skje på denne fredelige lille øya, det minste av alle postdistrikter, hadde jeg aldri trodd, sa lensmann Karstein Warberg efter å ha vært på åstedet.
26.At slikt kunne skje skyldes en forandring i samfunnet.
27.Avgiftsinnkrevingen må skje på en slik måte at den ikke berører intern trafikk i Bærum, og det må ikke ende med at alle riksveier til og fra kommunen avgiftsbelegges.
28.Bare to ganger de siste ti årene har det vært påkrevet å koble inn Akersvannet. - men dersom noe skulle skje med forsyningen fra Farrisvannet, vil vi være ille ute, sier han til Aftenposten.
29.Brasil er jo kjent for å arrangere verdens største og beste karneval, og derfor er disse to kurs som planlegges, ment å gi interesserte en bedre bakgrunn for det som skal skje.
30.Bystyret har vedtatt at Skådalen ungdomsskole skal bygges, og med det forventede økonomiske oppsving tror vi at det vil skje.
Similar words

 
 

skje as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) skjeskjendeskjedd
Indikative
1. Present
jegskjer
duskjer
hanskjer
viskjer
dereskjer
deskjer
8. Perfect
jeghar skjedd
duhar skjedd
hanhar skjedd
vihar skjedd
derehar skjedd
dehar skjedd
2. Imperfect
jegskjedde
duskjedde
hanskjedde
viskjedde
dereskjedde
deskjedde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde skjedd
duhadde skjedd
hanhadde skjedd
vihadde skjedd
derehadde skjedd
dehadde skjedd
4a. Future
jegvil/skal skje
duvil/skal skje
hanvil/skal skje
vivil/skal skje
derevil/skal skje
devil/skal skje
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha skjedd
duvil/skal ha skjedd
hanvil/skal ha skjedd
vivil/skal ha skjedd
derevil/skal ha skjedd
devil/skal ha skjedd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle skje
duville/skulle skje
hanville/skulle skje
viville/skulle skje
dereville/skulle skje
deville/skulle skje
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha skjedd
duville/skulle ha skjedd
hanville/skulle ha skjedd
viville/skulle ha skjedd
dereville/skulle ha skjedd
deville/skulle ha skjedd
Imperative
Affirmative
duskj
viLa oss skje
dereskj
Negative
duikke skj! (skj ikke)
dereikke skj! (skj ikke)
Your last searches