Norwegian-Spanish translation of skulle

Translation of the word skulle from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skulle in Spanish

skulle
allmennverb deber
  vilkårverb condicional simple
Derived terms of skulle
Examples with translation
Jeg sa at jeg skulle kjøpe deg en drink, så vær så god.
More examples
1.A message for Lord Starford, please !", førte seg som om han skulle ha tilbragt det meste av sin tid på Eton eller Harrow.
2.Akkurat nå skulle vinmarkene blomstre, de springer ut på en dag og legger sin egen lukt over hele landskapet.
3.Amalie Wergeland hadde kontakt med sin svigerfar efter Henriks død inntil hun i juli 1846 fortalte ham at hun skulle gifte seg med presten Biørn.
4.Amor fati - elsk din skjebne" heter det i det kjente diktet som skulle gi en slags erkjennelsesmessig avrunding.
5.Angsten, angsten er min arvelodd," kvad Pär Lagerkvist ved århundrets begynnelse, og stillet diagnosen for den sykdom som skulle bli tidens mest utbredte.
6.At disse artige påfunn fra en bedrestilt gruppe intellektuelle i Italia og noen miljøer ellers skulle være et alternativ til på den ene side seriøs design, på den annen side det kunstneriske uttrykket i mange former, det må båre avfeies som useriøst.
7.Att Norge inom en överskådlig framtid skulle förändra sin EECpolitik i riktning mot ett medlemskap, är svårt att tro, trots antydningar i den riktningen.
8.Avtalen er så bemerkelsesverdig i Sovjets favør at men heller burde snakke om en kapitulasjon enn om en avtale mellom to parter som i alle fall skulle ha en offisiell respekt for hverandre.
9.Berge King" har de siste dagene ligget for lasting ved Kharg, men 285 000tonneren skulle efter planen forlate øya tirsdag kveld.
10.Bruk hue," som Aftenpostens redaktør Reidar Lunde sa i starten av sin karriere da han sto foran en lys blå postkasse og skulle finne ut hva dette var for et påhitt.
11.Byen døser i en dvaletilstand som om ingenting skulle ha hendt.
12.Byen og Fjorden"s juryformann, Birger LambertzNilssen og Bjørn Wærenskjold fra Holte Prosjekt A / S, som utarbeidet vinnerutkastet" Deilig er fjorden", la vekt på at idekonkurransen skulle vurdere havneområdet i et helhetsperspektiv der det ble tatt hensyn til flerbruksinteressene.
13.Bøna skulle vara dei frå det vonde.
14.Bøygen" i tautrekkingen mellom klubbene kan bli" eiendomsretten" til Stein Gran i tilfelle sistnevnte igjen skulle få lysten på toppfotball.
15.Da han hadde tatt det for gitt at hun, den ufruktbare, skulle vike plassen, forlate det de hadde bygget opp i fellesskap.
16.Da jeg var yngre, føltes det som om jeg skulle sprenges når fuglene sang om våren.
17.Dagen før Tor Arne skulle skyte dro han opp på skytebanen og skjøt fullt mesterskap, selv om jeg sa til ham at ti skudd var det meste han burde skyte.
18.Datasnoking" kaller fagfolk det når noen klarer å trenge seg inn i et dataanlegg de ikke skulle ha adgang til.
19.De parkmessige hensyn må tillegges den største vekt dersom det skulle oppstå konflikt ved skogbehandlingen.
20.De skulle ikke komme hit og si slike ting og gjøre alle oroliga.
21.Den første reise han måtte foreta skulle gå til den store Guatavitasjøen, hvor han skulle bringe offergaver til den ånd de tilba som deres gud og herre.
22.Den grønne liste" skulle blitt en bok med kart og fotografier og en lettfattelig tekst.
23.Der skulle vi ha vøri, Kal...
24.Dersom Arsenaltilhengerne syntes Chippys venstreben var magisk på Highbury, skulle de se ham i Interdrakten !
25.Det er det samme som at forlange, at de norske nazister skulle få stemmeret i 1945".
26.Det er idag en utenkelig tanke for mange dansker at det skulle komme noe klokt nordfra.
27.Det er ikke til å komme fra at vi faktisk er vestorienterte : vi er med i Marshallorganisasjonen, vi deltar i Europarådet, og dessuten var jo forutsetningene ved forhandlingene om en skandinavisk allianse at vi skulle skaffe oss forståelse i vest for disse ting.
28.Det er som å skulle velge mellom kolera og pest".
29.Det kan ikke ha vært domstolens mening at domfeldte skulle, gjennom soning i fengsel, bli påført den alvorlige psykiatriske lidelsen som utviklet seg under og efter soning", heter det bl.a. i brevet til Fengselsstyret.
30.Det skulle bare mangle.
Similar words

 
 

skulle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) skulleskullendeskullet
Indikative
1. Present
jegskal
duskal
hanskal
viskal
dereskal
deskal
8. Perfect
jeghar skullet
duhar skullet
hanhar skullet
vihar skullet
derehar skullet
dehar skullet
2. Imperfect
jegskulle
duskulle
hanskulle
viskulle
dereskulle
deskulle
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde skullet
duhadde skullet
hanhadde skullet
vihadde skullet
derehadde skullet
dehadde skullet
4a. Future
jegvil/skal skulle
duvil/skal skulle
hanvil/skal skulle
vivil/skal skulle
derevil/skal skulle
devil/skal skulle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha skullet
duvil/skal ha skullet
hanvil/skal ha skullet
vivil/skal ha skullet
derevil/skal ha skullet
devil/skal ha skullet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle skulle
duville/skulle skulle
hanville/skulle skulle
viville/skulle skulle
dereville/skulle skulle
deville/skulle skulle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha skullet
duville/skulle ha skullet
hanville/skulle ha skullet
viville/skulle ha skullet
dereville/skulle ha skullet
deville/skulle ha skullet
Imperative
Affirmative
duskal
vi
dereskal
Negative
duskal ikke
dereskal ikke
Your last searches