Norwegian-Spanish translation of sløse bort

Translation of the word sløse bort from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sløse bort in Spanish

sløse bort
handelverb liquidar
Synonyms for sløse bort
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg vil ikke sløse bort pengene, sier Stig Weiseth.
2.Bakerst står en solid Linn Siri Jensen, en keeper man ikke må sløse bort skuddene sine på.
3.Hvem har lyst til å sløse bort tiden med matlaging ?
4.Ikke engang de få krone ne som andre land kan sløse bort på ett enkelt våpen, kommer noensinne så nær Mali at landet kan få slippe å inneha den uhyggelige rekord å være det land i verden som prosentvis har flest blinde innbyggere.
5.Kjære politikere, husk dette og sørg for at det ikke også neste gang skal bli nødvendig å la byen gå for halv fart i flere dager og dermed sløse bort langt større beløp enn de fire millionene som skulle til for å gjøre byen normalt fremkommelig igjen.
6.Vi kan ikke understreke sterkt nok at flyktningene representerer en ressurs som vi gjør klokt i å stelle pent med, ta vare på - og ikke sløse bort !
7.Barnelitteraturen er en ressurs vi ikke må sløse bort.
8.Iår så det også stygt ut til å begynne med, men seieren igår ga Bærum et pusterom i bunnstriden - et tre poengs forsprang til Grand og Strindheim som de ikke akter å sløse bort.
9.Jeg bestemte meg for å slutte meg til hans kamp i stedet for å sløse bort tiden i fengselet, sa Courtois.
10.Lærdommen fra Tanzania bør også være at vi ikke bør sløse bort penger på andre lignende sosialistiske systemer som bare utvikler korrupsjon, undertrykkelse og rettsløshet.
11.Men da kan vi ikke tillate oss å sløse bort det vi har vunnet siden regjeringsskiftet i 1981.
Your last searches