Norwegian-Spanish translation of slippe av

Translation of the word slippe av from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

slippe av in Spanish

slippe av
levereverb dejar
  kjøretøyverb dejar bajar
Similar words

 
 

More examples
1.Når en drosjesjåfør stopper for å slippe av en passasjer i en busslomme eller på et annet trafikkutsatt sted, bør man forvente stor aktsomhet fra drosjesjåførens side.
2.Da han så drosjen i busslommen, burde han ha forstått at den var i ferd med å slippe av en kunde.
3.En drosjesjåfør stopper i en busslomme ved Studentersamfunnet i Trondheim for å slippe av sin passasjer.
4.Jon Lyng (h) mente det var urimelig at gjennomgangstrafikken og andre brukere av det nye hovedveisystemet skulle slippe avgift, slik kjøreavgiften legger opp til.
5.Efter at de seedede løperne hadde gått i mål, ventet over 100 svenske Bjuniorer på å slippe av gårde.
Your last searches