Norwegian-Spanish translation of smelting

Translation of the word smelting from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

smelting in Spanish

smelting
allmenn? de fusión
Similar words

 
 

More examples
1.Dersom Elkem og Norsk Jernverk klarer å utvikle en ny og bedre prosess for smelting av stål direkte fra malm, vil det gjøre Jernverket lønnsomt.
2.Dette viste blant annet at det i forbindelse med sur nedbør og sne smelting kan oppstå perioder med meget surt vann i elven over en kort periode.
3.Hvis Elkem og Norsk Jernverk lykkes i å utvikle en ny prosess for smelting av stål direkte fra malm, vil det bli frigitt nok kraft i Mo i Rana til å drive et ferrolegeringsverk.
4.På konferansen sa Bjørn Svendsen i Industriøkonomisk Institutt at han var tvilende til den motivering de store norske produsentene har til å satse på videreforedling så lenge de mener at de gjør det rimelig bra på smelting.
5.Vi har funnet forholdet med smelting av såkalt fremmedkonsentrat så alvorlig at vi har bestemt oss for å anmelde forholdet, sier seksjonssjef Per Chr. Jæger.
6.Dessuten representerer øket oksygeninnhold i mangan en sikkerhetsrisiko ved smelting av manganlegeringer i lukkede ovner.
7.Kobberoksydul lages ved smelting av kobberskrap som flytende helles over i vannbad.
8.Oksygeninnholdet har betydning for sikkerheten ved smelting av manganlegeringer i lukkede ovner.
9.Rask smelting av forurenset sne kan i løpet av de kommende uker medføre en dramatisk økning av surhetsgraden i vannet.
10.Styret i A / S Norsk Jernverk har besluttet å bygge en ny elektroovn med en kapasitet som dekker hele årsproduksjonen ved smelting av norsk skrapjern.
Your last searches