Norwegian-Spanish translation of snekker

Translation of the word snekker from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

snekker in Spanish

snekker
yrkenoun carpintero [m]
Derived terms of snekker
Similar words

 
 

Wiki
En snekker er en person som utøver snekkerfaget, et håndverksfag med lange tradisjoner. Faget omfatter fra gammelt av møbelsnekkerfaget, maskinsnekkerfaget og bygningssnekkerfaget. I dag er snekkerfaget inndelt i møbelsnekkerfaget og i trevare- og bygginnredningsfaget.

More examples
1.Vær frekk - men tekkelig", er snekker Gros motto.
2.Alle typer, fra snekker og motorkryssere til havgående seilbåter på opptil 4050 fot, men flest i størrelsene 2432 fot.
3.Har ikke gode nok karakterer, så jeg kommer nok til å søke meg inn på snekker eller tømrerlinje, erklærer han.
4.Jeg tror det tyske markedet er i ferd med å ta seg opp igjen for norske båtbyggere, og vi merker f.eks. at snekker og andre typiske norske båttyper blir mer og mer akseptert ute, sier av de ledende norske produsenter til Aftenposten.
5.Snekker og vedlikeholdsgruppene sparer Oslo kommune for betydelige summer.
6.20 ungdommer er allerede kommet i lærepå denne måte, i fag som feier, finmekaniker og snekker.
7.Administreende direktør Erik Sande er valgt til styreformann i Selmergruppen A / S. Øvrige styremedlemmer, høyesterettsadvokat Jan Greve, snekker Magne Hansen, overingeniør Kjell Moen, direktør Lorentz Selmer, administrerende direktør Knut Tovshus og administrerende direktør Ola Wattne.
8.Alt fra snekker til urmaker og rørlegger gikk under hammeren.
9.Bakgrunnsstøy besørges av måker og tøffende snekker mens vi snakker politikk i sommervarmen like nedenfor Hotel Caledonien.
10.Da er det bedre å være snekker og bo på Opsal.
11.Den bærer spor av et ublidt møte med brekkjern og lar seg ikke reparere, ifølge en nabo som er snekker og burde ha greie på slikt.
12.Den fraskilte faren var snekker.
13.Dermed sitter de som ikke får gå videre, med halv utdannelse, kanskje studiegjeld på opptil 30 000 kroner efter et år, ingen chanse til jobb som snekker.
14.Det er bygget av en snekker, er av mahogny og har ikke noe typebetegnelse.
15.Det er kommet godt med at Kåre er snekker av yrke.
16.Det som efter FPUs mening er hovedproblemet i grunnskolen, er at en del elever ikke ser meningen med alle de teoretiske fag de må lære for å bli snekker, murer, rørlegger, tømrer, elektriker o.l.
17.Edith Thallaug er fru Alving, og skrider henover gulvet, rede til å møte pastor Manders og snekker Engstrand.
18.Edith Thallaug som fra Alving, Thorbjørn Lindhjem som pastor Manders, Kjell Magnus Sandve som Osvald, Anne Lise Berntsen som Regine og Almar Heggen som snekker Engstrand, sang alle ypperlig og var fremfor alt sterkt medlevende i sine roller, samtidig som helheten var holdt innenfor en sikker ramme.
19.Efter VM i Minsk i 1981 ble den glade snekker fra Tyristrand rammet av sykdom som satte ham utenfor hele VM.
20.Et bestialsk mord truer med å trekke hele den vesle familiekjernen med i dragsuget, og en underlig, enarmet snekker (bokens forteller) interesserer seg varmt for vesle Ivar og kommer ham nærmere og nærmere efterhvert som boken går mot slutten og topper seg i den ene krisen mer dramatisk og livsfarlig enn den andre.
21.Flere ferdighusfirmaer produserer sine hus i store industrihaller med avanserte maskiner, men sluttproduktet kunne like gjerne vært satt opp av" snekker Andersen".
22.Foruten Edith Thallaug som fru Alving, synges Osvalds store og dypt tragiske rolle av den 25årige Kjell Magnus Sandve, Regine av Anne Lise Berntsen som nå er ved Stockholmsoperaen, snekker Engstrand av Almar Heggen og pastor Manders av Thorbjørn Lindhjem.
23.Før bodde han i bygden hvor han er oppvokst, og hvor han har sitt daglige arbeide som snekker.
24.Gamle Martin var snekker - en av de mange som reiste fra Sørlandet over til" Unaiten" for å bygge hus.
25.Gunilla Bergström tror heller han vil egne seg som snekker,...
26.Gutterennet ble så vellykket at snekker Chr. Pettersen og Ivar Olsen fant å ville stifte en idrettsklubb.
27.Hun er jo snekker.
28.Hun er snekker.
29.Hytte, båthus og uthus har han bygget med egne hender, og er slett ingen dårlig snekker.
30.Iallfall har optimismen ytret seg i at ikke mindre enn 12 av de viktigste norske produsenter deltar med tildels store stands, og vi kunne iaktta mellem 40 og 50 norskproduserte båter - fra store og elegante cabincruisere, via moderne planende snekker til åpne landstedbåter og pionerjoller.
Your last searches