Norwegian-Spanish translation of snekre

Translation of the word snekre from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

snekre in Spanish

snekre
allmennverb hacer trabajo de carpintería
Synonyms for snekre
Anagrams of snekre
More examples
1.Fullstendig oppslukt av ideen om et muskelaktiviserende apparat begynte jeg umiddelbart å snekre modell på gulvet.
2.De skal snekre sammen en konkret handlingsplan for kvinneidrettene på alle nivåer i NIF.
3.Den tidligere statsministeren har siden kuppet bodd i eksil i USA, men er nå tilbake på Grenada hvor han skal være i full gang med å snekre seg en plattform for sitt politiske come back.
4.Det er heller ikke alle forunt å kunne snekre selv.
5.Det er ikke hver dag du setter deg like lett til skrivemaskinen for å snekre sammen ord og setninger.
6.Enkeltpersoner eller små arbeidslag tar oppdrag med å grave, støpe, mure, snekre, forskalle eller hva det nå kan være.
7.Er det riktig at tilreisende kunstnere må snekre og male i flere dager før de overhodet kan begynne å henge opp sine verker ?
8.Ergo er det ikke gitt at alle menn er glade i å snekre og at alle kvinner er glade i å strikke.
9.Et slags svar må man vel håpe at Arbeiderpartiet har kunnet snekre sammen.
10.For det offisielle" bokmål" er Stortinget blitt forelagt et" liberaliseringsvedtak", som Språkrådet har følt seg nødsaget til å snekre sammen for ikke totalt å miste ansikt.
11.Født i Luster i Sogn har han ellers den urnorske særegenheten at han elsker å snekre, pusse opp og i det hele tatt" gjøre tingene selv".
12.Han hjalp selv til med å snekre emballasjen for den verdifulle lasten.
13.Kanskje noen tar opp ideen og bruker enkelte høstkvelder til å snekre sammen fuglekasser til hyttebruk.
14.Likevel er det bare med nød og neppe forbundet har klart å snekre sammen et opplegg som er sportslig og administrativt forsvarlig.
15.Mang en ferieuke har de to brukt til å snekre, male, rydde og vaske på" Vesle Sagene".
16.Mellom 10 og 12 unge gutter og jenter har siden oktober ifjor vært i fullt arbeide med å male, snekre, slipe og ikke minst grave.
17.Men det er ikke tilstrekkelig, hvis man skal snekre litt og foreta nødvendige reparasjoner.
18.Men selv om dette skulle slå til og arbeiderpartiet på denne måten skulle" vinne" valget, vil det kunne få meget store problemer med å snekre sammen en regjeringskoalisjon.
19.Nå har han yrkestrening og er allerede blitt en mester i å snekre kurver.
20.Så en dag kom Tom drassende på et lass med gamle plankestubber, og så til å snekre.
21.Så er det også en fin erfaring å lære seg å snekre og sjaue, også for jenter, mener Lone.
22.Verktøyhåndboken frister til å gå i gang med å snekre.
23.De ærverdige husene som jeg prøver å snekre sammen en slags avhandling om, har ventet i to hundre år på at noen skulle skrive om dem.
24.Alle går med på at snekkeren kan snekre, at rørleggeren legger rør, at tannlegen best kan fikse tennene på folk.
25.Antarktisrevy sendes også, hver gang videoteamet kan ta seg tid til å snekre sammen en sending.
26.Apple ble startet for knappe ti år siden av to collegestudenter som begynte å snekre sammen en datamaskin fordi de opprinnelig ikke hadde råd til å anskaffe seg datidens fabrikkproduserte utgaver.
27.De måtte snekre sammen en mal med det materialet som forelå, og gjorde det minst dårlige ut av de hensyn utvalget måtte ta.
28.De to, som var erklært" ikkerømningsfarlige" hadde jobbet på et lager i Kretsfengselets avdeling B. Senere viste det seg at de hadde benyttet anledningen til å snekre en stige, og ved hjelp av den kommet seg over taket til en annen bygning, og herfra ned i Åkebergveien.
29.Det er en forholdsvis enkel operasjon for de nevenyttige å snekre sammen den hyllen som er vist på bildene, og som er blitt en grei romdeler.
30.Det er ikke bare i hørespillet Tarjei kan snekre.
Similar words

 
 

snekre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) snekresnekrendesnekret
Indikative
1. Present
jegsnekrer
dusnekrer
hansnekrer
visnekrer
deresnekrer
desnekrer
8. Perfect
jeghar snekret
duhar snekret
hanhar snekret
vihar snekret
derehar snekret
dehar snekret
2. Imperfect
jegsnekret
dusnekret
hansnekret
visnekret
deresnekret
desnekret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde snekret
duhadde snekret
hanhadde snekret
vihadde snekret
derehadde snekret
dehadde snekret
4a. Future
jegvil/skal snekre
duvil/skal snekre
hanvil/skal snekre
vivil/skal snekre
derevil/skal snekre
devil/skal snekre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha snekret
duvil/skal ha snekret
hanvil/skal ha snekret
vivil/skal ha snekret
derevil/skal ha snekret
devil/skal ha snekret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle snekre
duville/skulle snekre
hanville/skulle snekre
viville/skulle snekre
dereville/skulle snekre
deville/skulle snekre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha snekret
duville/skulle ha snekret
hanville/skulle ha snekret
viville/skulle ha snekret
dereville/skulle ha snekret
deville/skulle ha snekret
Imperative
Affirmative
dusnekr
viLa oss snekre
deresnekr
Negative
duikke snekr! (snekr ikke)
dereikke snekr! (snekr ikke)
Your last searches