Norwegian-Spanish translation of snevre

Translation of the word snevre from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

snevre in Spanish

snevre
allmennverb estrecharse
Derived terms of snevre
Anagrams of snevre
More examples
1.Den som reiser til SydAfrika og der avgir kommentaren" jeg har ikke sett noen undertrykkelse", kan - som Nicolai Gedda - ha rett ut i fra sin egen snevre synsvinkel.
2.Dagens omsetningssystem er konsentrert om snevre særinteresser.
3.Dessverre ser vi også her at snevre nasjonale interesser hindrer EFlandene i å utvikle en felles politikk.
4.Nå er det mine standpunkter som teller. vel i fare for å bli så snevre at Dere mister nødvendig helhetsoversikt ?
5.Vi kan ikke sette snevre grenser for ungdommene, sier fritidssenterleder Martine Bergersen.
6.Vi trenger Ludvig Holberg, blant annet fordi han sprenger grensene for det snevre i vår kulturarv.
7.Admiral Pedersen understreker imidlertid at trålere bare kan dekke meget snevre områder og at man derfor måtte benytte seg av et stort antall slike fartøyer for å få dekket et helt søksområde.
8.Albert Hirschman er interessant først og fremst fordi han river ned de snevre grenser omkring dagens økonomiske teori.
9.Alt tyder på at Arbeiderpartiet trenger betydelig lenger tid enn tre år, hvis det skal kunne tilføre norsk politikk noe nytt som ikke bare enkelte snevre organisasjoner ser seg tjent med.
10.At man nå, gjennom produktutvikling (rekkeprisforhøyelse, blancokuponger, høyere rekkeantall, 5ukerskuponger) samt en massiv reklameinnsats i virkeligheten ikke har fått noen annen utvikling enn den man hadde på 70tallet, burde i det minste være til eftertanke for dem som tror at løsningen på omtrent alle problemer ligger i den snevre betydningen av begrepet markedsføring.
11.Besøket for tre år siden lærte henne med all smertelig tydelighet at det fantes en lidende verden der ute - utenfor hennes snevre sirkler - utenfor filmstudioet og teatermiljøet, som stort sett var opptatt av kostymer, frisyrer og egosentriske premiereforberedelser med påfølgende presseoppslag.
12.Bistand til oppbygging av ulands næringsliv kombinert med snevre, politisk betingede importrestriksjoner.
13.Blant annet mente departementet at konsesjonen satt for snevre rammer når det gjaldt nettopp sensitive opplysninger som politisk og religiøs overbevisning og seksuelle forhold.
14.DET er vel ingen som behersker" comedy of manners" bedre enn britene, og med Sheridan glitrer kanskje denne teaterformen mest, med en spillestil der det kunstlede og manierte kaster latterens avslørende lys over menneskelige svakheter, forløyede følelser og snevre konvensjoner.
15.De må kunne gå inn i uformelle allianser med krefter utenfor institusjonene, men må være varsomme med å binde seg for nær til snevre gruppeinteresser.
16.De siste bøkene mine er en reaksjon på at enkelte forfattere har misbrukt dette miljøet for å fremme egne snevre interesser.
17.Den endret heller ikke det faktum at beslutningssenteret i partiet - den snevre krets rundt Papandreou - i all hovedsak befinner seg utenfor demokratisk kontroll.
18.Den engang snevre fagkretsen religion, sprog og matematikk har forlengst måttet vike for den alminnelige videregående skoles varierte pensum.
19.Den må unngå å bli fanget av militære opplegg som er utformet innenfor altfor snevre rammer.
20.Den snevre definisjon vil åpenbart være meget begrenset.
21.Den snevre egeninteressen dominerer og gir horisont som nøkkelhull.
22.Den trange bygda med snevre grenser.
23.Denne snevre introverte tolkning av de krav som stilles til stillingene, må tilbakevises som ikke sakssvarende.
24.Derfor er det så viktig å stille de riktige spørsmålene i forsvarsog sikkerhetspolitikken, å gardere seg mot snevre og lukkede problemstillinger.
25.Dersom det virkelig skal være slik at det ikke skal være lov å si om et menneske at det driver" politisk undergraving" og er" venstrevridd", er grensene for den politiske polemikk for snevre.
26.Det betyr at de er snevre og ikke sett i sammenheng.
27.Det er en åndelig forbrytelse å prøve å spikre de kunstneriske fremstillingene til de snevre rammene de for anledningen er satt inn i.
28.Det er å håpe at snevre klubbinteresser ihvertfall får vike til fordel for en fordomsfri diskusjon om hva som er mest til gagn for turnsporten denne gang.
29.Det legges vekt på at løsningen av Oslos prekære trafikkproblemer må være overordnet snevre økonomiske hensyn.
30.Det partene nå strides om, er hvor snevre rammer samfunnet skal sette for de kommunale vedtektene der slike finnes, eller fastsettelse av den maksimale åpningstid der hvor kommunen ikke har egne vedtekter.
Similar words

 
 

snevre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) snevresnevrendesnevret
Indikative
1. Present
jegsnevrer
dusnevrer
hansnevrer
visnevrer
deresnevrer
desnevrer
8. Perfect
jeghar snevret
duhar snevret
hanhar snevret
vihar snevret
derehar snevret
dehar snevret
2. Imperfect
jegsnevret
dusnevret
hansnevret
visnevret
deresnevret
desnevret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde snevret
duhadde snevret
hanhadde snevret
vihadde snevret
derehadde snevret
dehadde snevret
4a. Future
jegvil/skal snevre
duvil/skal snevre
hanvil/skal snevre
vivil/skal snevre
derevil/skal snevre
devil/skal snevre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha snevret
duvil/skal ha snevret
hanvil/skal ha snevret
vivil/skal ha snevret
derevil/skal ha snevret
devil/skal ha snevret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle snevre
duville/skulle snevre
hanville/skulle snevre
viville/skulle snevre
dereville/skulle snevre
deville/skulle snevre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha snevret
duville/skulle ha snevret
hanville/skulle ha snevret
viville/skulle ha snevret
dereville/skulle ha snevret
deville/skulle ha snevret
Imperative
Affirmative
dusnevr
viLa oss snevre
deresnevr
Negative
duikke snevr! (snevr ikke)
dereikke snevr! (snevr ikke)
Your last searches