Norwegian-Spanish translation of snylte på

Translation of the word snylte på from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

snylte på in Spanish

snylte på
oppførselverb gorronear [informal], vivir de gorra [informal]
Anagrams of snylte på
Similar words

 
 

More examples
1.De ble også beskyldt for" å snylte på det velferdssamfunn norske arbeidere har vært med på å bygge opp gjennom generasjoner".
2.Det er ikke meningen at partimedlemmer skal snylte på massene, men tjene folket av hele sitt hjerte...
3.Dette vil si en plante som kan skaffe seg noe næring på normal måte (ved fotosyntese), men som er nødt til å skaffe seg resten ved å snylte på en annen plante.
4.Han fremholdt at det ikke var Kontiki Datas hensikt bevisst å snylte på Thor Heyerdahls videnskapelige innsats.
5.Jeg måtte drive og snylte på staten hver eneste dag for å kunne leve sånn noenlunde.
6.Iranere som har flyktet fra sitt hjemland til Skandinavia, har gjort det for å redde sine liv, ikke for å snylte på de skandinaviske lands sosialordninger eller for å ta arbeidsplasser fra dansker, svensker og nordmenn.
Your last searches