Norwegian-Spanish translation of solcelle

Translation of the word solcelle from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

solcelle in Spanish

solcelle
energinoun célula solar [f]
Similar words

 
 

Wiki
Solcelle er en plate som omdanner solenergi, dvs. fotoner, til elektrisitet, ved å utnytte den fotoelektriske effekt. Vanligvis skjer dette ved bruk av en halvleder, typisk krystallinsk silisium (multikrystallinsk eller monokrystallinsk).

More examples
1.Her sitter kvinner og menn med loddebolter for å feste ledere mellom de enkelte solceller, man klistrer cellene opp på panelet for hånd, rammer skrues sammen, panelene håndvaskes og spenningen over den enkelte solcelle blir testet manuelt med to ledninger og et voltmeter.
Your last searches