Norwegian-Spanish translation of solidarisere

Translation of the word solidarisere from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

solidarisere in Spanish

solidarisere
allmennverb mostrar solidaridad con
More examples
1.Hvordan skal vi som kirke på ny solidarisere oss med folket ?
2.Hvorfor skal ikke norske barn solidarisere seg med krigens ofre ?
3.Altfor ofte har vi sett avgåtte politiske lederes vanskeligheter med å solidarisere seg med den linje deres efterfølgere lojalt viderefører.
4.De må solidarisere seg med dem som ikke har plass.
5.Dessuten peker de på at Ungdomsforbundet gjennom sitt arbeide har forpliktet seg til å solidarisere seg med mennesker i den tredje verden.
6.Det er ingen grunn til at folk som kjøper vaskemaskin på avbetaling skal solidarisere seg med dem som lever i luksus på store banklån fordi om begge grupper kan trekke gjeldsrentene fra på selvangivelsen.
7.Ekstra bittert må det ha vært for Marchais å bli kritisert av Kremlledelsen for å mangle sans for kommunistenes plass i dagens politiske virkelighet - og se hvordan Kreml legger større vekt på et godt forhold til sosialistene i Paris enn i å solidarisere seg med Marchais partikorstog mot sine tidligere regjeringskolleger.
8.Er det på denne måten Robert Sørensen vil at norske barn skal solidarisere seg, ved å dele den redsel og angst som barna må stri med i de krigsherjede land ?
9.Men hvem vil solidarisere seg med dem ?
10.Mener Ninja Sanner i Bærum barnehavenevnd at vi ikke skal gjøre noe mot dette, og at norske barn skal beskyttes mot å solidarisere seg med sine lidende søsken ?
11.Og hvorfor skal ikke norske barn få solidarisere seg med krigens ofre ?
Similar words

 
 

solidarisere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) solidariseresolidariserendesolidarisert
Indikative
1. Present
jegsolidariserer
dusolidariserer
hansolidariserer
visolidariserer
deresolidariserer
desolidariserer
8. Perfect
jeghar solidarisert
duhar solidarisert
hanhar solidarisert
vihar solidarisert
derehar solidarisert
dehar solidarisert
2. Imperfect
jegsolidariserte
dusolidariserte
hansolidariserte
visolidariserte
deresolidariserte
desolidariserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde solidarisert
duhadde solidarisert
hanhadde solidarisert
vihadde solidarisert
derehadde solidarisert
dehadde solidarisert
4a. Future
jegvil/skal solidarisere
duvil/skal solidarisere
hanvil/skal solidarisere
vivil/skal solidarisere
derevil/skal solidarisere
devil/skal solidarisere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha solidarisert
duvil/skal ha solidarisert
hanvil/skal ha solidarisert
vivil/skal ha solidarisert
derevil/skal ha solidarisert
devil/skal ha solidarisert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle solidarisere
duville/skulle solidarisere
hanville/skulle solidarisere
viville/skulle solidarisere
dereville/skulle solidarisere
deville/skulle solidarisere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha solidarisert
duville/skulle ha solidarisert
hanville/skulle ha solidarisert
viville/skulle ha solidarisert
dereville/skulle ha solidarisert
deville/skulle ha solidarisert
Imperative
Affirmative
dusolidariser
viLa oss solidarisere
deresolidariser
Negative
duikke solidariser! (solidariser ikke)
dereikke solidariser! (solidariser ikke)
Your last searches