Norwegian-Spanish translation of som

Translation of the word som from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

som in Spanish

som
som f.eksother como, por ejemplo
  relativ pron. - direkt objekt - fl.other quienes, los cuales
  relativ pron. - direkt objekt - en.other quien, el cual, la cual
  relativ pron. - indirekte objekt - fl.other a quienes, a los cuales, a las cuales
  relativ pron. - indirekt objekt - en.other a quien, al cual, a la cual
  relativ pron. - objekt - fl.other que
  relativ pron. - subjekt - fl.other que
  relativ pron. - objekt - en.other que
  relativ pron. - subjekt - en.other que
  måteother como, igual que
  preposisjonother como
  konjunksjonother como
  avsiktother para
  jamførelseother como, igual que, parecido a
  liksomother como, de la misma manera que
Synonyms for som
Derived terms of som
forretningsvirksomhet, akademiker som studerer videre etter eksamen, alt som, alt ettersom, alltid spille en rolle som, anse som egnet å, anse som en flopp, ansatt som nestleder, anvende som, jobbe som modell, arbeidsom, arbeidsomt, bankvirksomhet, behandle noen som om de ikke fantes, besluttsom, besluttsomhet, betrakte som, bli behandlet som om man ikke var tilstede, bostedsområde, brysom, buldersom, buldersomhet, de som, den som, det var som tusan, dipsoman, dipsomani, en som holder strengt på disiplinen og tror på denne, en som oppfører dukketeater, domstol som tar seg av mindre alvorlige saker, dråpen som fikk begeret til å renne over, etter hva som sies, ettersom, ettertenksom, tiltre som, ensom, ensomhet, ensomstående, etablere seg som, forstå langsomt
sommerfugl, folksom, forbeholdsom, forbeholdsomhet, fordel i tvilsomt tilfelle, person som hører til fortiden, foreslå som, foretaksom, som kan ødelegges, framstille seg selv som, fri virksomhet, fredsom, frisk som en fisk, fruktsom, fruktsomhet, fundersom, fungere som, som det skal, gangstervirksomhet, gjemme som relikvie, gjøre ufølsom, gjøre uvirksom, gjøre oppmerksom, naboer som er vennlige, ha det morsomt, ha som gjest, angripe voldsomt, voldsom krangel, voldsomt regn, voldsom økning, holde på å dø av kjedsomhet, han som, hedersomtale, håpløst morsomt, håpløst morsom vits, hjelpsom, hun som, høns som går fritt, på hvilken som helst måte, innstillsom, karakterisere som, kromosom, kvinne som er døende, kvinne som har blitt lurt, kvinne som gjør krav, kvinne som holder disiplin, kvinne som har skjenkerettigheter, kvinne som leier ut, kvinne som blander seg inn i alt, kvinne som legger nesen i bløt, kvinne som er lam fra livet, kvinne som ligger i teten, kvinne som spår i hånden, kvinne som spiller en hovedrolle, legge igjen som dellikvid, legge igjen som sikkerhet, landsomfattende, langsom, langsomhet, langsomt, late som, liksom, lysfølsom, lysfølsomhet, lønnsom, lukte som, mann som er lam fra halsen, mann som er døende, mann som er blitt narret, mann som det er ute med, mann som gjør krav, mann som holder disiplin, mann som har skjenkerettigheter, mann som leier ut, mann som legger seg i alt, mann som legger nesen i bløtt, mann som er lam fra livet, mann som ligger i teten, mann som selv har arbeidet seg opp, mann som spår i hånden, mann som spiller en hovedrolle, med mange bruksområder, medfølsom, midtsommer, mistenktsom, mistenksomt, møysomt, morsomt, myksomatose, når som helst, noen som ikke bryr seg om utseendet, utakksom, utakksomhet, ubesluttsom, ubesluttsomhet, ubetenksom, ubetenksomhet, ubetenksomt, okkupere et hus som står tomt, uforbeholdsom, ufølsom, uomtenksom, ulønnsom, umistenksom, omtenksom, omtenksomhet, omtenksomt, utrivsom, utvilsomt, uoppmerksom, uoppmerksomhet, overdriven sparsom, overfølsom, uvirksom, uvirksomhet, på samme øyeblikk som, påkalle noens oppmerksomhet, person som er døende, plagsom, prydsomhet, pratsom, pratsomhet, presis like… som, presis som, program som lytterne kan ringe inn til, program som seerne kan ringe inn til, psykosomatisk, publisere som føljetong, rettsom, rette oppmerksomheten på, morsom, så fort som mulig, så godt som, så lenge som, så snart som, slik som dette, selsomt, samle oppmerksomhet, samtale som betales av mottager, samtidig som, sende som en serie, som, sette som mindreverdig, sette på beskyttelsesomslag, så vel… som, smugler som smugler folk, se ut akkurat som, se ut som om, skjemtsom, skjemtsomhet, si noe som fører til strid, skrytsomhet, beskyttelsesomslag, skyndsom, skyndsomhet, skyndsomt, som holder vogner sammen, slitsom, som henger ned, slags ting som er avdanket, slags ting som er avskaffet, smittsomt, smittsom, somlende, sommel, somle, somlemark, som er å foretrekke, som bidrar til, som fremmer, som beseirer alle, som bidrar til at, som blitt enke, som et bombenedslag, som følge av, som en dame, som siste utvei, som minner, som eksisterer, som fanger blikket, som får en til å miste pusten, som er igjen, som øker raskt, som fremgår av, som fremtrer av, som går å endre, som gjennom magi, som ved et trylleslag, som gjengjeld, som gjør motstand, som holder på å bli skallet, som har et forhold, som har kvikkpust, som har mistet sin kone, som har mistet sin mann, som har problemer med å uttrykke seg, som helhet, som hører til, som ikke er kartlagt, som ikke går sammen, som ikke har sans for humor, som ikke kan lese og skrive, som ikke kan oppløses, som kaller seg, som kan beregnes, som kan demonteres, som kan diskuteres, som kan erstattes, som kan utvinnes, som kan forhindres, som kan omdannes, som kan påtvinges, som kan tas fra hverandre, som kan tilregnes, som kan tilskrives, som kommer til slutt, som lett flaker seg, som lett kan tilpasse seg, som lett kan meddeles, som lett kan monteres ned, som lett smuldrer, som lever i flokk, som lever i trær, som lever på land, som lider av anoreksi, som ligger på andre siden, som ligger på ryggen, som ligner, som man ikke kan ta på, som man har dyrket selv, som medfører utlevering, som noen gang er registrert, som om, som forårsaker meningskonflikter, som påminner, som passer for fint vær, som påvirker hverandre, som lett kommer ut for ulykker, som reaksjon, som selges svart, som selges under disken, som sendt fra oven, som ser bra ut, som skal leveres tilbake, som ryster hele verden, som takk, som tar bestikkelser, som truffet av lynet, som muterer, som vender seg til sansene, som vanlig, som varer hele natten, sombrero, somme, sommer, sommerskole, sommerlignende, sommermåned, sommertid, somnambul, somnambulisme, som er slått i stykker, som er slått i biter, spent oppmerksom, sparsom, sparsomhet, sparsomt, som ildner opp, som ildner opp til, som ildner opp til handling, som motiverer, språksom, som vokser ujevnt, spre seg som ild i tørt gress, som må leses, stå som symbol for, stille som motsats, stille opp som kandidat, stemple som, stillsom, slenge vekk som søppel, stolt som en påfugl, strevsom, strevsomhet, ta som gissel, tiltrekke seg oppmerksomhet, tjene som, tjenestegjøre som, tyv som lusker omkring, oppmerksomhet på det du gjør, trivsomhet, trøttsom, tvilsom, tvilsomhet, tyst som en mus, unngå ens oppmerksomhet, universitetsområde, oppmerksom, oppmerksom, oppmerksomhet, oppmerksomme, utgå som taper, utpeke som, vekke en hel del oppmerksomhet, vekke stor oppmerksomhet, vekke oppmerksomhet, hva som, hva som er gjort kan ikke gjøres ugjort, hva som helst, vaktsom, vaktsomhet, veldig morsom, voldsom, voldsom kraft, voldsomhet, voldsomt angrep, voldsomt slag, voldsomt ran, hvor som helst, være som å lete etter en nål i en høystakk, være som en mor for, være sparsom, være tvilsom, være villig til å gjøre hva som helst for, verdensomfattende, verdensomseiling, varsom, varsomhet, varsomt, hvor som helst i verden, skarp som et barberblad, hvem som enn, hvem som helst, virksom, virksomhet, virksomt, ved samme tempo som, hvilken som helst, hvilket som helst, X-kromosom, sommerlyn, ytterst plagsom, forhandsomtale, forhåndsomtale, somres, arbeidsområde, av tvilsom opprinnelse, avlede oppmerksomheten, bandevirksomhet, bruke som påskudd, bruksområde, dersom, en som bowler, en som flyr omkring om natta, en som higer etter, en som mater, en som stadig skifter mening, en som suger, en som tar etterutdanning, en som tar til fange, en som tar ulovlige aborter, en som utnevner, en som valker, enhver som, ensom og forlatt, foretaksomhet, frekvensområde, fryktsom, følsom, følsomhet, gjøre følsom, gjøre lysfølsom, glemsom, glemsomhet, grusom, grusomhet, jord som slår sprekker, kjedsomhet, kjedsommelighet, langsom uttale, lønnsomhet, meddelsom, mistenksom, mistenksomhet, noe som er nødvendig, noe som er sterkt ønsket, nøysom, omgås som brødre, oppfinnsom, oppmerksomt, overfølsomhet, person som bekrefter, person som blir anmeldt, person som gir bud, person som gjør åndelig, person som holder streng disiplin, person som sertifiserer, person som spiritualiserer, person som stammer, person som står opp, pratsomt, sakførervirksomhet, se ut som, skånsom, som angriper hele kroppen, som angår familien, som angår kransarteriene, som angår nerveceller, som atskiller, som attesterer, som bedrer fordøyelsen, som bruker begge hender like godt, som deler ut, som elsker, som flyter, som fordeler, som fortjener en plass i nyhetene, som fortjent, som frikjenner, som føder levende unger, som har krav, som hører til brysthinna, som ikke hører til pensum, som ikke kan forsikres, som ikke kan forsvares, som ikke kan opereres, som ikke kan sies høyt, som ikke kan trykkes, som ikke kan tydes, som ikke kan veies og måles, som ikke visner, som kan anklages, som kan annulleres, som kan anvises, som kan avhjelpes, som kan bestiges, som kan betales tilbake, som kan forbedres, som kan foreslås, som kan forsvares, som kan gjøre en gal, som kan omstøtes, som kan reises, som kan takseres, som kan telles, som kan temmes, som kan trekkes fra, som kan utledes, som kjeder seg, som kommer fra, som leder, som lever i sølibat, som lån, som omhandler barnesjukdommer, som sitter fast i, som smaker godt, som står i vekselforhold til hverandre, som tillegg, som utgjør, som vekker minner, som viser tenner, som åpner, somatisk, sommerferie, sommerlig, sparsommelig, sparsommelighet, student som tar et år om igjen, så snart som mulig, tenksom, tvilsomt, uaktsomhet, utvilsom, voldsom omveltning, voldsomt, voldsomt temperament, være oppmerksom, være sparsommelig, gjøre som én blir fortalt, aktsom, betenksom, nennsom, som ligger lavt, som fisken i vannet, kjedsommelig, som ild og vann, som natt og dag, som følge av det, den som bestemmer, den som trekker i trådene, som, som ild, selsom, rett som det er/var, som regel, som to dråper vann, fredsommelig, ensomt, som en saltstøtte, reddsom, behandle som luft, som ikke vokser på trær, som baby, som liten, møysommelig, som lus på en tjærekost, satt som mål, som et olja lyn, som ild i tørt gress, fly som en vind, svart som i en sekk, være varsom med, virke som, hipp som happ, somle bort, forvaltningsområde, som ikke vet sin arme råd, som verken vet ut eller inn, som en bombe, som julekvelden på kjerringa, som lyn fra klar himmel, grusomt, ufølsomt, somlekopp, dersom ikke, distriktsområde, uaktsom, komme som en bombe, komme som lyn fra klar himmel, som en søster eller bror, sparsomme, følelse for hva som er rett og galt, som i en drøm, umeddelsom, som gave, midtsommersbål, lobbyvirksomhet, snakksom
Anagrams of som

mos

Similar words

 
 

More examples
1.(Det er forresten slett ikke Ola som har oppfunnet angstvisjonene.
2.(Giv hverandre) handler om det undertrykte menneske som ikke har kontrollen over sitt eget liv.
3.(Stockholm Records RJ200, distribusjon Tritonus) som gir lytteren et godt inntrykk av hva han står for idag.
4.Det er en påstand som er meget eldre enn min tid som utenriksminister.
5..... så det er ikke så farlig å bli syk som det kan høres..." sa han.
6.... de personlige angrep mot ham (Moon) er av den samme ondsinnede og usaklige karakter som de historiske angrepene på jødiske, kristne og muhammedanske ledere dengang de som nykommere bragte minoritetsreligioner frem i samfunnet.
7.... ikke blot i den nærværende tid, men også i en fjern fremtid stå som ubestikkelige vidner om Nationens liberalitet, aand og kunstsmag på den tid de ble til.
8.1 / 2 Liter ung frisk Løg renses, skjæres i Skiver og gives et opkog i Vand, som slaaes bort.
9.1. mai er vel aldri blitt helt godtatt som noen fullverdighøytidsdag.
10.10 000 elever kan altså nå skaffes plass", heter det bl.a. Vel, jeg antar det er søkere som kan skaffes elevplass, men at 10 000 kan inntas, må vel bare karakteriseres som en noe tendensiøs tolkning av situasjonen.
11.1859" er et nytt øl som nå skal introduseres på markedet.
12.1984" er en nyfilmatisering som forholder seg trofast overfor de lange linjer i Gerorge Orwells antiutopi og som med usvikelig fornemmelse fanger inn dens kvelende totalitære atmosfære.
13.1984 kan gå over i historien som året da lysbildene (slides) virkelig gjorde sitt inntog i norske kunstneres liv.
14.20 kvinner fra Østlandet som hadde klart å bryte ut, ble intervjuet.
15.5ASide Tournament", som er en europeisk fotballturnering arrangert av Interpol, vil iår for første gang få deltagelse fra Norge.
16.80tallets vikinger" er bandets image, og efterhvert får de spesialsydde scenekostymer signert mannen som sto bak Kiss sine klær på 70tallet.
17.A" da" er blitt selve innbegrepet av opera i Arena, og også denne sommeren fremføres" A" da" i versjonen som hadde nypremiere i 1972.
18.A message for Lord Starford, please !", førte seg som om han skulle ha tilbragt det meste av sin tid på Eton eller Harrow.
19.A.G. - forøvrig fortellerens barndomsvenn - vil dukke ned i hva han oppfatter som" folkedypet".
20.Aare beskriver Oddbjørn Tennfjord som en sann Boris, med en magnifik bass.
21.Abelonesaken" inspirerte også den folkelige forfatteren Jon Flatabø til en svær roman om" Vaterlandsdronningen", som han kaller henne.
22.Abstrakte puslerier som knapt noen legger merke til.
23.Adresseavisen fremmer denne påstand, og mener at denne angivelige yrkesskade" ligger i sakens natur, for det er vanligvis de vanskeligste sakene de hvor det er svært så gode argumenter for motstridende løsninger - som havner på statsrådenes bord".
24.Afeitadotas solamente" er først og fremst en demonstrasjon av virtuost gitarspill fra Værnes side, mens" Fugler i magen" bringer oss til Fjerne Østen såvel innlednings som avslutningsvis.
25.Aftenpostens hovedanliggende er, så vidt jeg forstår, å irettesette norske politikere for at de har" lagt seg til en debattform og tatt i bruk ord og uttrykk om politiske motstandere som vi alle burde være spart for".
26.Agonia" har ikke Tarkovskijverkenes majestet, men den har en vitalitet som gjerne vil sprenge seg ut av tvangstrøyen.
27.Agonia" må da ha inneholdt andre overtoner og undertekster enn det som slippes ut nå.
28.Agonia - tsardømmets fall", som er den noe forpustede norske tittel, lar oss enda en gang følge noe av dødskampen til TsarRussland.
29.Aha, Homer", tenker man straks og danner seg et øyeblikksbilde av den uforbederlige drømmeren før man kommer videre til fyren i fjerde som tvertimot drømmer om" motorsagen / og skiftenøkkelen han mistet" og til ynglingen som" danner seg bilder / av den mørke Madonna på tigerskinnet".
30.Ai, ai..." er en forestilling som mange vi se, og som alle vil se om igjen.
Your last searches
som