Norwegian-Spanish translation of sparsommelighet

Translation of the word sparsommelighet from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sparsommelighet in Spanish

sparsommelighet
allmenn? ahorro
Similar words

 
 

More examples
1.Barna skulle ikke forakte foreldrenes kristelige formaninger til Gudsfrykt, ærlighet, edruelighet, fredsommelighet, flittighet og sparsommelighet.
2.Der kabelen begynner, slutter den idealistiske kreativitet og sparsommelighet.
3.Dette fordi Regjeringen i sin sparsommelighet har skjønt at det er billigere å opprette almenfaglige skoleplasser enn yrkesfaglige !
4.Eller er det sunnmøringens sparsommelighet som er årsaken ?
5.I flere år var han også fellesuniversitetets kvestor - eller kasserer, og hans kjente sparsommelighet må ha vært efter enhver finansministers hjerte.
6.I virkeligheten er det først og fremst det jevne, arbeidsomme menneske som vil bli straffet for sin sparsommelighet.
7.Nøysomhet og sparsommelighet.
8.Rådmann Ivar Normark i Narvik sykler gjerne til daglig, ikke bare for å illustrere betydningen av kommunal sparsommelighet når en hjørnestensbedrift får problemer og konjunkturene ikke svinger opp igjen.
9.Så hva Holbergs formue angår, skapte han den først og fremst ved sin flid og sparsommelighet, men dessuten ved å satse på eiendommer som siden skulle samle seg i" baroniet Holberg".
10.Varaordfører AnneMarie Hjertholm griper til det mer velbrukte ordtaket om å sette tæring efter næring når hun skal beskrive kommunens overgang fra rikdom til... vel, ikke fattigdom og fykom, som de gamle sa, men iallfall til sparsommelighet med de årlig budsjetterte 180190 mill. kroner.
11.Bruken av filler som innslag i veven forteller derfor en stillferdig historie ; om sparsommelighet og det nødvendige i å verne om, og ta vare på, det man hadde.
12.Det må være en rimelig måte å oppfordre skotske barn til sparsommelighet.
13.Investeringene varierer fra RVradioenes sparsommelighet til f.eks. Radio Porsanger i Lakselv, som er påkostet for bortiomt 600 000 kroner.
14.MED dette ønsker vi selvsagt ikke å argumentere for mest mulig sparsommelighet i helsesektoren.
15.Mens førstebindet var preget av pinlig sparsommelighet i papirvalg og reproduksjonø har utgiveren denne gang kostet på seg såvel kunsttrykkpapir og skikkelig reproduksjonsarbeide.
16.Orkdal Sanitetsforenings sykehus har vært drevet på idealisme og sparsommelighet.
Your last searches