Norwegian-Spanish translation of spekulant

Translation of the word spekulant from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spekulant in Spanish

spekulant
handelnoun cliente eventual [m]
  handel - mannnoun postor [m], licitador [m], especulador [m]
  handel - kvinnenoun postor [f], licitador [m], especuladora [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Hvor meget kan en samler, eventuelt en spekulant, tjene på investeringer i kunst ?
2.Dermed ville han si at han godt kunne la en jødisk spekulant opptre men uten da å tenke på at denne spekulanten dermed i antisemittenes øyne ville komme til å representere jødene - jødiske byggherrer hvor de måtte finnes.
3.Jeg har ikke strevet med utgivelse av bladet Vi og vårt i syv år for å bli vurdert som spekulant i menneskers nød og lidelse, sa redaktør Heiding den gangen.
4.Denne gruppen er efter vår oppfatning en ren spekulant som er ute efter å høste store gevinster på de ansattes bekostning, heter det i en uttalelse fra klubbens årsmøte.
5.Derved vil en vellykket spekulant bidra til å stabilisere kursene, og det i seg selv må være gunstig rent samfunnsøkonomisk.
6.Foreløbig har ingen seriøs spekulant meldt seg på markedet.
7.Jarve understerker at en aksjonær som sitter med sine papirer i to år ikke på noen måte kan betegnes som noen kortsiktig spekulant.
8.Men når tiden er knapp, bør man i hvert fall ikke presentere seg som spekulant, og derefter vente å bli oppfattet som seriøs.
9.Spekulant og børshai, sier mange om Bugge.
10.Tenk gjennom hva som må til for at en spekulant skal tjene penger.
Your last searches