Norwegian-Spanish translation of spekulasjon

Translation of the word spekulasjon from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spekulasjon in Spanish

spekulasjon
allmennnoun especulación [f]
  handelnoun especulación [f]
Synonyms for spekulasjon
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeiderpartiets agitasjon under trontaledebatten har i høy grad vært en spekulasjon i folks glemsomhet.
2.De små sponserne er det eneste renslige alternativet til kapitalistisk spekulasjon i kulturlivet".
3.I tiden fremover må vi regne med en vill spekulasjon over motiver og hvilke skadevirkninger Treholts spionasjevirksomhet har medført.
4.Antydninger om at feil mann ble skutt, anser jeg som ren spekulasjon, sier Huuse.
5.Det er ingen grunn til spekulasjon om årsaken til tilbaketrekkingen, sier Marit Wiig.
6.Det er ren spekulasjon å hevde at narkotikapartiet ville bli importert av de to tiltalte - selv om ikke politiet hadde involvert seg i saken.
7.Det store omslaget, selve vendepunktet i Likuds popularitet, kom omkring 6. oktober ifjor, da Tel Avivbørsen - efter flere måneders tøylesløs spekulasjon av småsparere - opplevde det rene krakk.
8.Ja, vi bestiller riggen på ren spekulasjon, men vi vurderer markedet naturlig nok som meget interessant for denne riggløsningen, sier Gisvold.
9.Jeg er rede til å gå inn på en slik spekulasjon som en del av forklaringen.
10.Jeg har inntrykk av at det skapes dramatikk og spekulasjon omkring en situasjon vi ikke oppfatter som dramatisk, bare positiv, sier Oddfjell.
11.Metallbørsen i London omsetter relativt små kvanta, og har mer vært et forum for spekulasjon enn for leveranser.
12.Spekulasjon i verdipapirer er sunt og bidrar til å skape likviditet i annenhåndsmarkedet.
13.Vi driver ikke for å tjene penger ut fra spekulasjon, sier Lie.
14.Vi vil redusere spekulasjon og skattemotiverte investeringer, og lede ressursene over til mer sysselsettingsfremmende formål.
15.Advokatfirmaene tar en tredjedel av erstatningssummen i provisjon, og amerikanske aviser har beskyldt dem for å drive hjerteløs spekulasjon i ofrenes nød.
16.Aksjemarkedet må funksjonere godt, men ikke friste for mange til spekulasjon.
17.Av programutkastet fremgår det videre at Arbeiderpartiet vil legge om aksjebeskatningen for å begrense spekulasjon, at 80prosentregel må innføres, at skatteetaten må styrkes og at påtalemyndighetens efterforskningmuligheter i økonomiske saker må styrkes.
18.Bildene er vitale og engasjerte, og fri for billig spekulasjon.
19.De to partier påpeker at" snikkontorisering", utleie av møblerte leiligheter, oppdeling av boliger til hybler og bevisst spekulasjon i forfall av eldre boliger med sikte på rivning i mange år har vært et vesentlig problem for en fornuftig utnyttelse av bestående boligmasse.
20.Den sovjetiske anmodningen kommer efter et par uker med påfallende opptrapping av negativ omtale av olympiaden i Los Angeles i sovjetiske media, og dermed øket spekulasjon om en eventuell sovjetisk boikott av olympiaden.
21.Dersom veteranbiler går over fra å være hobby til å bli spekulasjon, mister entusiastene mulighetene til å drive sitt verdifulle arbeide.
22.Det er angrep fra ministrene for henholdsvis hæren og luftforsvaret som har gitt næring til spekulasjon om at krefter innen landets væpnede styrker vil forsøke å hindre at opposisjonens kandidat, Tancredo Neves, vinner valget.
23.Det fastslås i innstillingen at enkelte utenlandske interesser driver økonomisk spekulasjon med norske lakseelver.
24.Det forfall vi har idag, er et direkte resultat av gårdeiernes manglende innsats og deres spekulasjon på tross av lovverket.
25.Det offisielle norske standpunkt er solid tuftet på forpliktende erklæringer fra Regjeringens side, og enhver antydning om en mulig regjeringskrise på rakettsaken vil vi for vår del betegne som ren spekulasjon.
26.Det oppmuntrer også til spekulasjon at penger blir tjent på varer som selges i de statlige forretninger, men som bare kan kjøpes efter lang køståing eller ved hjelp av bestikkelser.
27.Det sies i meglerapparatet at riggene kontraheres på ren spekulasjon ut fra forhåpninger om at markedet vil bli bedre enn det er idag.
28.Det vi skal reagere mot er enhver form for spekulasjon på dette området.
29.Dette ga støtet til spekulasjon om danskene plutselig bedrede helbred.
30.En slik spekulasjon går ut på at geriljaen i det siste har fått løfter om våpen både fra Egypt og SydKorea, begge allierte av USA.
Your last searches