Norwegian-Spanish translation of spekulasjoner

Translation of the word spekulasjoner from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spekulasjoner in Spanish

spekulasjoner
allmennnoun conjeturas [fp]
Similar words

 
 

More examples
1.Her er det rikelig plass for politiske spekulasjoner, for både tvil og tro.
2.Nå må man si at det er merkelig at en erfaren politiker som Willoch bidrar til å skape grunnlag for slike spekulasjoner.
3.Så lenge det som utgis for faktiske opplysninger er det, og spekulasjoner utgis for det det er, har jeg ingen innvendinger når det gjelder massemedienes dekning av denne saken hittil," sier han til avisen.
4.Alle slike antagelser er inntil videre rene spekulasjoner, sa Aas Andersen.
5.Alle vurderinger, og til og med spekulasjoner om at Østersjøens vestkyst skulle kunne disponeres av krefter, som fra sovjetisk synspunkt betraktes som fiendtlige, tør i denne stormakts militære ledelse føre til en bekymret vurdering av sikkerheten.
6.Av og til har man sett spekulasjoner om uenighet i Kosmosledelsen, mellom Jørgen Jahre jr. og Bjørn Bettum ?
7.Det er bare spekulasjoner når det hevdes at LO har trukket seg fra samarbeidet om en TV2kanal i Norge, sier Richard Trælnes i LO.
8.Det er en viktig stilling, og vi skal ta oss god tid før noen ny ansettes, sier han.Spekulasjoner om gnisninger mellom nyhets og kulturavdelingen i avisen avviser Solstad som tåpelige.
9.Det er fri fantasi og grunnløse spekulasjoner når det igår ble påstått i media at maktkamp skulle være årsaken til at Hans B. Skaset ble" fjernet" som NIFs representant i styringsgruppen for det nye TV2 som idretten har engasjert seg i.
10.Det var en flom av spekulasjoner i forbindelse med ubåtepisoden i Hardangerfjorden, kontreadmiral Farstad ?
11.Det vil bare bli spekulasjoner, sier Geir Grung til Aftenposten, men heller ikke han kjenner til noen uregelmessigheter når det gjelder Norges tekniske, økonomiske og industrielle handel med Irak.
12.Et avsnitt har en slik ordlyd at det måtte lede til spekulasjoner og den slutning at man her sto overfor en spionsak av virkelig stort format, mener han.
13.For å unngå for mange spekulasjoner, vil vi avvente uttalelser fra flyhavarikommisjonen, sier Hansen.
14.Jeg må understreke at det ikke er så mye vi vet om dette, det dreier seg i stor grad om spekulasjoner.
15.Jeg vil ikke kommentere spekulasjoner om fusjon eller overtagelse, men bare slå fast at det foreligger andre samarbeidsmuligheter.
16.Jo flere bomber man ser under et ubåtsøk, og jo mindre man vet om hva som foregår, desto større mulighet foreligger for spekulasjoner i pressen, ble det hevdet.
17.Nei, jeg har aldri hatt noe tilovers for slike spekulasjoner.
18.Rene spekulasjoner, sier kontorsjef Per Jørgen Hammer i SørTrøndelag fylke.
19.Spekulasjoner om at vi har gitt opp kampen mot inflasjonen er feilaktige, erklærer statsminister Olof Palme.
20.Spekulasjoner om legestreik må stå helt for avisenes regning, sier presidenten i Lægeforeningen, BengtLasse Lund.
21.Spørsmålet er foreløbig uaktuelt, fordi jeg ikke er blitt stilt overfor et slikt valg. aktuell, vil jo alle høyst begrunnede spekulasjoner opphøre ?
22.48 mennesker ble såret under dette terrorangrepet, som førte til spekulasjoner om at Israel planlegger gjengjeldelsesangrep mot palestinske eller syriske baser i Libanon.
23.Adm. direktør Kamsvåg vil ikke kommentere spekulasjoner om at Sterkoder og Wärtsila" og så har leveranser til russisk oljevirksomhet i Barentshavet i tankene.
24.Albanias partileder Enver Hoxha har igjen vist seg offentlig, efter flere måneders spekulasjoner om at han er alvorlig syk.
25.Alle spekulasjoner om at en eventuell frysing av antall raketter på dagens nivå kan skape et nytt grunnlag for forhandlinger, kan dermed avskrives.
26.Alle spekulasjoner om at hun nå var sliten, og ville mangle overskudd til å vinne den siste distansen ble grundig gjort til skamme.
27.Alle spekulasjoner om hvem som skulle bli Jurij Andropovs efterfølger kunne man ha spart seg.
28.Alt dette er spekulasjoner.
29.Amerikanske og internasjonale massemedier har i flere dager vært opptatt av prognoser og spekulasjoner om fru Ferraros tiltrekningskraft overfor velgerne.
30.Andre spekulasjoner går ut på at han vil overta som direktør for Maltas sentralbank.
Your last searches