Norwegian-Spanish translation of spikke

Translation of the word spikke from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spikke in Spanish

spikke
allmennverb cortar
More examples
1.Noen trenger en" ny" dynamo, mens andre trenger sakkyndig hjelp til å spikke nye clutchplater av korkbiter.
2.Så langt vi har fjernet oss fra barndommens rike hevdet han, og minnet om hvordan vi som små barn måpende betraktet et enestående talent i å spikke seljefløyte eller slå stiften.
3.De viser den rene spurt i utviklingen lærer seg å svømme, hente vann i brønnen, ro eller seile, spikke fløyter, vri åtter, grave efter mark og forstå forskjellen på trost og gjøk.
4.Men uansett hva byråkratene kan komme til å spikke av kjepper for å stikke i samarbeidshjulene, er det å håpe at den politiske ledelse snarere vil velge å smøre hjullagrene.
5.Når cellen byttes ut med anleggsbrakke, og fangene i stedet for å spikke trehester skal hugge trær, håper man å få en både hurtigere og rimeligere løsning på problemet med de lange soningskøene.
Similar words

 
 

spikke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) spikkespikkendespikket
Indikative
1. Present
jegspikker
duspikker
hanspikker
vispikker
derespikker
despikker
8. Perfect
jeghar spikket
duhar spikket
hanhar spikket
vihar spikket
derehar spikket
dehar spikket
2. Imperfect
jegspikket
duspikket
hanspikket
vispikket
derespikket
despikket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde spikket
duhadde spikket
hanhadde spikket
vihadde spikket
derehadde spikket
dehadde spikket
4a. Future
jegvil/skal spikke
duvil/skal spikke
hanvil/skal spikke
vivil/skal spikke
derevil/skal spikke
devil/skal spikke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha spikket
duvil/skal ha spikket
hanvil/skal ha spikket
vivil/skal ha spikket
derevil/skal ha spikket
devil/skal ha spikket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle spikke
duville/skulle spikke
hanville/skulle spikke
viville/skulle spikke
dereville/skulle spikke
deville/skulle spikke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha spikket
duville/skulle ha spikket
hanville/skulle ha spikket
viville/skulle ha spikket
dereville/skulle ha spikket
deville/skulle ha spikket
Imperative
Affirmative
duspikk
viLa oss spikke
derespikk
Negative
duikke spikk! (spikk ikke)
dereikke spikk! (spikk ikke)
Your last searches