Norwegian-Spanish translation of splitt

Translation of the word splitt from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

splitt in Spanish

splitt
kjørtnoun rajadura [f]
Synonyms for splitt
Derived terms of splitt
Similar words

 
 

More examples
1.8 hvit lin / bomullsskjorte med splitt ned til livet, knapper i sidene, vidt langt skjørt.
2.Aksjene i Dalfonn ble notert til selgerkurs på 170 kroner eksklusive splitt og tegningsretter.
3.Arbeiderpartiet klarte nesten å skape splittelse mellom regjeringspartiene i arbeidet med Statoilkompromisset, og vil sikkert prøve på en ny runde med" splitt og hersk"taktikk når inntektsfordelingen på de ulike felter skal vedtas av Stortinget.
4.Bakgrunnen er britenes splitt og hersk beslutning i 1905 om å dele provinsen Bengal i to ulike administrative enheter, med hinduflertall og muslimflertall.
5.Blant de såkalte substansaksjene har meldingen om fondsemisjon og splitt forøvrig utløst ny oppgang for Skiens Aktiemølle, som gikk opp med 1200 kroner på ukebasis.
6.Blå bomullsliv med seler og jovial splitt på fronten, vide vassebukser med matelassert utside, i samme stoff.
7.Bonheur utsteder tre fondsaksjer for hver tiende aksje (efter splitt).
8.Denne listen var ikke korrigert for den splitt som generalforsamlingen i selskapet sluttet seg til i begynnelsen av mai. Det samlede antall aksjer som man opererte med i oversikten, var derfor vel 1,9 millioner kroner.
9.Derefter fusjoneres Den Norske Middelhavslinje inn i Bonheur ved at en aksje i Middelhavslinjen gir ti aksjer (efter splitt og fondsemisjon) i Bonheur.
10.Det norske datasalgsselskapet Nor Sales planlegger nå en ny kapitalutvidelse i november og en splitt samt fondsemisjon som skal sette bedriften istand til å bli opptatt til notering på Oslo Børs i januar eller februar neste år.
11.Draktskjørt er slanke, rette med splitt eller gåfold.
12.En splitt vil føre til at aksjene blir lettere å omsette.
13.Et politisk utspill som det han nå har foretatt, og som bokstavelig talt setter europeerne kniven for strupen, kan således også oppfattes som ledd i en amerikansk" splitt og hersk"strategi overfor sine europeiske allierte.
14.Fondsemisjon og splitt er trolig en del av forklaringen, men dette endrer selvsagt ikke noe på verdien bak hver aksje.
15.Forøvrig efterlyser markedet en splitt av Hydro - aksjen, men det møter liten gehør hos selskapet.
16.Fredag ble ScanvestRing notert eksklusive splitt 5:1, fondsaksje 1:5 og utbytte kroner 0,80.
17.Grønn, løs bomullsskjorte med marine bånd, oppstående linning i halsen med splitt, vide ermer og ermesnitt.
18.I Økonomisk Rapport nr. 5 fra mars 1984 blir det antydet en matematisk verdi og en substansverdi for Nora som justert efter splitt tilsvarer hhv. ca. kr. 125 og ca. kr. 175.
19.Iført Carmensitarød kjole med gavmild splitt fylte hun scenen med sensualitet.
20.Jelølinjen fusjoneres inn i Ganger Rolf ved at en aksje i Jelølinjen byttes mot ti aksjer (efter splitt) i Ganger Rolf.
21.Norsk Hydro ble sist mandag notert eksklusive splitt og fondsaksje.
22.Praktfulle feminine buksehabitter er in, det samme er forsiktigere skulderbredde, tilsittende genserform, ultrakort spencermote og trange, korte skjørt uten splitt.
23.ScanvestRing gikk tilbake 20 kroner forrige uke til tross for at selskapet har annonsert både splitt og fondsemisjon fra og med 3. mai.
24.Sekkekjoler med splitt i nakken og brede, rette skuldre med myke" nestenlange" ermer, er legio.
25.Som et ledd i planene om en offentlig tegning neste år som skal innbringe 10 millioner i ny aksjekapital og trolig flere titalls millioner til reservefond, har selskapet nylig foretatt en splitt der hver gammel aksje med pålydende 1000 kroner ga 40 nye aksjer.
26.Sovjet prøver å vinne frem med splitt og herskmetoden, gjennom å spille de mange ulike folkegrupper ut mot hverandre.
27.Splitt og hersk.
28.Splitt og herskmetoden er tatt i bruk på selgersiden for skurtømmer til trelastindustrien for å oppnå bedre priser.
29.Splitt og herskmetoden var effektiv, og landet lå åpent - for alle og alt.
30.Styret i Norse Petroleum A / S har fremmet forslag om aksje splitt og forhøyelse av aksjekapitalen med 10 millioner kroner til 110 millioner kroner, noe som vil føre til at de ca. 90 000 aksjonærene får en gratis aksje for hver 10. aksje.
Your last searches