Norwegian-Spanish translation of sporadisk

Translation of the word sporadisk from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sporadisk in Spanish

sporadisk
allmennadjective esporádico
  allmennother esporádicamente
Synonyms for sporadisk
Anagrams of sporadisk
Similar words

 
 

More examples
1.Bemerk ordene normalt og sporadisk.
2.Individet i vår betydning av ordet forekommer bare ytterst sporadisk i den nyere litteratur.
3.Internasjonal charterflyvning på Evenes har sporadisk funnet sted i de siste årene.
4.Luktforurensninger har vært et sporadisk problem hos oss lenge, og vi har derfor tatt kontakt med aktuelle konsulenter for å finne en løsning på dette.
5.Norske myndigheter kan ikke kreve at såkalt sporadisk mannskap skal ha samme sikkerhetsopplæring som det faste mannskapet ombord.
6.Andre steder i landet forekommer slike innbrudd bare sporadisk.
7.Andre undersøkelser viser jo at lærere lar guttene dominere undervisningen og gir flinke jenter mer sporadisk oppmuntring.
8.Avstanden mellom landene har gjort kontakten heller liten og sporadisk, særlig gjelder dette forholdet mellom Norge og Grønland.
9.Bare fire av krisesentrene har hatt noen form for samarbeide, mens 36 prosent har en sporadisk kontakt.
10.Bare sporadisk satser rederiet i offshoresammenheng.
11.Caritas Norge sender fortsatt sporadisk mat og klær til Polen.
12.De konsentrasjoner som skal til for at olje skal virke akutt dødelig på voksen fisk, er så høye at selv ved store oljeuhell vil det bare sporadisk og i lite omfang forekomme død fisk.
13.Den første tiden efter krigen syntes strømninger og stil i norsk litteratur ikke å ha adskilt seg sterkt fra felleseuropeiske tenenser, skriver Renate Schostack, men reiser sporadisk spørsmålet om ikke avstanden er blitt større efterhvert.
14.Den halvannen millionen mennesker som sporadisk, av og til, har vært heldig og fått en sekk med korn, vil få siste kornsekk i desember.
15.Den sosialpolitiske moral blir derved også helt sporadisk, slik at de fleste sosialreportasjer blir døgnfluer.
16.Denne form for blasfemi er etter mitt skjønn langt mer kvalifisert enn de tilløpene som sporadisk vises av NRKs underholdningsavdeling.
17.Derefter blir det en mer sporadisk kontroll, opplyser Ugland.
18.Det kunne fortsatt høres sporadisk skyting utenfor nasjonalforsamlingens bygning, der politiet fortsatt var postert imorges.
19.En av ti svarer at de bruker legemidler sporadisk, mens hele 60 prosent ikke bruker medisiner i det hele tatt.
20.Flere av nøkkelsspillerne er totalt ute av form, og bare sporadisk klarte Olav Nysæter og Erik Nystuen å komme på skuddhold.
21.Flere bedrifter har startet sporadisk ledertrening som efterhvert har dødd hen.
22.Før vår tid forekom sporadisk kontroll av de rundt 250 engrosleddene ved Statens Planteinspeksjon.
23.Harald Eibakk var da også den toneangivende på et heller lett Lynlag, som bare sporadisk kom frem til skikkelige angrepsavslutninger.
24.Hvordan kan kort og sporadisk skolegang anspore til så stor egeninnsats ?
25.I malerfaget og rærleggerfaget avlegges nå så å si alle prøver her, mens sentret mer sporadisk blir brukt i de andre fagene.
26.Idag er eftersynet altfor vilkårlig og sporadisk og bare basert på at en eller annen sier fra til dyrevernnevnden at de tror noe er galt fatt.
27.Inntil 1952 brukte Widerøefotografene sporadisk film som visstnok stammet fra tyske krigslagre.
28.Jeg har ikke sett Agnetha på over et år, og Bjørn og Benny har jeg bare truffet sporadisk et par ganger i London når de har jobbet med musicalen sin der.
29.Jeg må innrømme at min smule viten innskrenker seg til svært sporadisk lesning opp gjennom årene, og jeg sitter fortsatt med inntrykket av at man har med både fysiske og psykiske utløsningsmekanismer å gjøre, og at den komplekse kombinasjonen også er bestemmende for graden av sykdom hos det enkelte menneske.
30.Kan det bli et valg i vårforstand av ordet når det føres sporadisk krig i grenseområdene, i et land helt uten demokratisk tradisjon ?
Your last searches