Norwegian-Spanish translation of sprekk

Translation of the word sprekk from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sprekk in Spanish

sprekk
allmenn? crack
Synonyms for sprekk
Derived terms of sprekk
Similar words

 
 

More examples
1.Forsøk på å finne en sprekk i gjerdet for å snikkikke på hva som gjøres hos naboen, kan bare hindre et produktivt arbeide".
2.Tom har rett, det er mer enn en sprekk i veggen på dette stedet inn en sidegate til Fleet Street.
3.Vi mener dette er uthalingstaktikk fra tømmerselgernes side for om mulig å slå en sprekk i den prisdisiplin som nå for første gang blir vist på kjøpersiden, blir det sagt til Aftenposten fra kjøperhold.
4.Da hadde landets regjering tilkjennegitt at den ønsket å få en sprekk i det skall av internasjonal isolasjon som den plasserte seg i efter at reformkommunismen fra 1968 var blitt fullstendig kvalt.
5.Den amerikanske delstaten ligger langs en sprekk i jordskorpen og er svært utsatt for jordskjelv.
6.Der la hun seg i en sprekk.
7.Derfor kommer jeg til å gå litt rolig ut for ikke å få en skikkelig sprekk, om jeg så skal være sist av samtlige halvveis, sier Marianne.
8.Dessuten er det rart at vi ikke har tapt ennå det er hardt i serien og vi venter oss snart en sprekk...
9.Det oppsto en sprekk i kjølen, men skaden er ikke større enn at den lar seg reparere.
10.En bitte liten sprekk i døren : departementet er villig til å ta opp saken på nytt hvis man får henvendelse om det, men det understrekes at man ikke kan gi noen som helst forventninger om en forandret avgjørelse.
11.En kjørte vi senere ned i en sprekk i isen.
12.En lignende følsomhet virker i en gruppe mer eller mindre kubiske småskulpturer hvor flak skaver av, føyer seg tett sammen, med konturer av fugl i sprekk eller overflate.
13.For russeren fikk langtfra sprekk det var bare Tor Håkon som for alvor hadde fått opp farten.
14.For underlagene har variert med bukler, humper, et hull her og en sprekk der.
15.GJENNOM en sprekk i den vesle steinhytta har jeg utsikt til det lille skjæret.
16.Gjennom en sprekk i plankegjerdet så vi inn mot det som for inntil et par år siden var kunstnernes restaurant - Blom.
17.Han har hatt en sprekk, men vi kom oss igjennom det.
18.Hitlers tredje rike hadde fått en avgjørende sprekk i vest.
19.Hun åpnet i rakettfart, og alt efter halvannen kilometer trodde det finske sekunderingsmannskapet at hun skulle få total sprekk.
20.Hver eneste stein og hver eneste sprekk blir det banket og stukket i.
21.Hvis det er slik at opptil 90 prosent av de som forsøker å slutte prøver stoff igjen minst en gang, til tross for regelen om totalavhold og videre at det for svært mange av disse dreier seg om en" glipp" i forhold til målsetningen, og ikke en" sprekk" eller tilbakefall til den stoffavhengige livsformen - bør vi ikke da ta hensyn til dette i behandlingsoppleggene ?
22.Jardines retrett blir av observatører betegnet som den største sprekk i den tillitsfulle fasaden som forretningsstanden i Hongkong har anstrengt seg for å holde under de tilløp til finansiell panikk som har forekommet fra tid til annen.
23.Jeg sprengte meg opp gjennom en sprekk i asfalten.
24.Men en sprekk gir et innblikk.
25.Nei, vi tror ikke det er noen sprekk i River Scapes skjold når det gjelder evnen til å stå derbyets 2400 meter.
26.Når de" bare" fikk fem med blant de seks beste, skyldtes det at russerinnen Sjive tråkket i en sprekk i isen og falt.
27.Og gatens endepunkt markeres ikke av en klassisk Diana i dyp nisje, men av en bred sprekk fra øverst til nederst, som om endeflaten ble knust av støtet fra gangen.
28.Og så er åpenbart sprekk og linje løst ut av fjellmassivene og smeltet inn i malerienes immaterielle verden av lys og bevegelse.
29.Riktignok fikk hun bronse på 500 meter, men på den dobbelte distansen var hun uheldig og tråkket i en sprekk i isen, og falt.
30.Selv om det naturligvis hjelper å bli kvitt dem med musefeller og gift, er det eneste sikre å sørge for at huset er tett, uten en eneste liten sprekk.
Your last searches