Norwegian-Spanish translation of stikkvåpen

Translation of the word stikkvåpen from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stikkvåpen in Spanish

stikkvåpen
allmenn? armas
Synonyms for stikkvåpen

 
 

More examples
1.Da polititet rykket ut til leiligheten, fant de innehaveren død, antagelig drept med et stikkvåpen.
2.En av forsvarerne, h.r.advokat Olav Hestenes, spurte om kvinnen hadde fulgt rettssaken i avisen, og sett bilder av de slagog stikkvåpen som var lagt frem på aktors bord, og hun svarte bekreftende.
3.I henholdt til den lange tiltalebeslutningene skal" punkerne", sammen og hver for seg ha gått løs på flere politifolk med stikkvåpen og slagvåpen og ha kastet flasker efter politiet.
4.Også her truet han betjeningen med stikkvåpen.
5.Politførstebetjent Frank Timenes opplyser at fangene var utstyrt med avskårne flasker og andre stikkvåpen da politiet skulle overmanne dem.
6.Samboeren benekter imidlertid å ha brukt stikkvåpen.
7.Ved siden av skytevåpnene fant politiet også forskjellige stikkvåpen.
8.Det var heller ikke overraskende at vi beslagla en pistol, to hagler, flere kniver og andre stikkvåpen i miljøet.
9.Politifullmektig Knut Skavang ved Kristiansand politikammer sier til Aftenposten at det foreløbig ikke er funnet noe stikkvåpen eller slagvåpen som kan ha forårsaket dødsfallet.
Your last searches