Norwegian-Spanish translation of strandet

Translation of the word strandet from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

strandet in Spanish

strandet
båtadjective varado, encallado
  planeradjective fracasado
Synonyms for strandet
Anagrams of strandet
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg strandet som tenåring i San Francisco sammen med en kamerat.
2.Advokatfullmektig Henning Øglænd i advokatfirmaet Strøm og Sandaker, som siden nyttår har arbeidet for å få til en frivillig ordning, sier til Aftenposten at dette strandet, til tross for at det var positiv respons fra den overveiende del av kreditorene.
3.Allerede fra han 13 år gammel kom på tronen efter farens død som konge av Qin begynte han planlegging og konstruksjon av sitt mausoleum, et arbeid som det likevel først kom fart i efterat han var blitt keiser, og alle hans forsøk på å finne udødelighetseliksiren var strandet.
4.Allerede i 1974 gjorde vi et forsøk på å få til kunstfrossen bane her på Årnes, men den gangen strandet et interkommunalt prosjekt, sier Rolf Taraldsen, formann i den lokale kretsen og mangeårig formann i nettopp Nes IK.
5.Anslagsvis 12 000 norske og svenske turister er bokstavelig talt strandet i Syden efter at 350 kabinansatte i Braathens SAFE inatt ble tatt ut i streik.
6.At programdirektøren kunngjorde de nye TVplanene under gårsdagens LOkonferanse, hadde sammenheng med at fagbevegelsen i sitt mediepolitiske utredningsarbeide ønsket en redegjørelse fra NRK om hvilke planer institusjonen har for en alternativ TVkanal efter at modellen basert på betalTV strandet.
7.Av den grunn strandet den tidligere greske statsminister Karamanlis forsøk på å få flernasjonalt økonomisk samarbeide på Balkanhalvøya i 197576.
8.Bakgrunnen for denne frykten er det store antall isbjørn som bokstavelig talt strandet på Kong Karls land sist vår, og som siden har gått der fordi drivisen uteble fullstendig.
9.Ca. 65 prosent er personer som har strandet i hovedstaden og som trenger et økonomisk engangsbidrag til hjemmreisen.
10.Chili (e) pepper ga fotballandslaget maveQatar og svømmerne strandet med et veritabelt maveplask.
11.Da forsøkene på å komme til enighet strandet ble det dannet ny klubb.
12.De ca. 12 000 norske og svenske turistene som nå er strandet i Syden, skulle ha reist hjem med Braathenfly i løpet av de tre kommende uker, de fleste i de to første ukene.
13.De forhandlinger som hittil er blitt ført, har i første rekke strandet på spørsmålet om Israels politikk i de okkuperte områdene, Vestbredden og Gazastripen, hvor Likud bestemt har motsatt seg et forslag om fastfrysing av antall israelske bosettinger.
14.Den første avgjørelsen i Chambre arbitrale de Paris konkluderer med at Garberg må betale Lecureur Freres 480 000 dollar i erstatning efter en kornhandel som strandet i 1982.
15.Den opprinnelige initiativtager, Birger Greve, sa i et intervju i Aftenposten 17 / 3 1983 at han på nytt ville forsøke å danne et eget pensjonistparti i Norge til tross for at hans første forsøk i 1976 var strandet.
16.Denne sceneoppsetningen hadde som mål å sprenge grenser mellom skuespillerne og deres publikum ; og selv om det strandet i forsøket, var den verdifullt, for den satte Ibsens evige problematikk i et nytt lys.
17.Det forslaget strandet før påske som en direkte følge av avsløringene om CIAs minelegning av nicaraguanske havner.
18.Det har imidlertid strandet på utilstrekkelig flertall i bystyret.
19.Det siste forsøket som strandet var da Nyland, Fredriksstad og Horten Verft skulle samarbeide om produksjon av store skipsmotorer.
20.Det var disse spørsmålene helgens forhandlinger strandet på.
21.Efter de vidneutsagn som foreligger, kan jeg ikke skjønne annet enn at denne behandlingsform er blitt en redningsplanke for de mange som har prøvd det meste - og for hvem alt er strandet.
22.Efter det Aftenposten forstår strandet forhandlingene på økonomien OFK ba Jancoledelsen redusere prisanslaget med 90 prosent, noe kabelTVselskapet ikke kunne gå med på.
23.Efter utdannelse ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), nærmest strandet han i San Francisco.
24.Ekspedisjonssjef Trond S. Paulsen i Fiskeridepartementet som ledet den norske delegasjonen, sier til NTB at det igjen var uenighet om sildekvotene som forhandlingene strandet på.
25.En dispensasjonssøknad om å få ta hjem grupper som er strandet i utlandet vil bli vurdert, men man vil være svært restriktive med dispensasjonspraksisen, fremholdt Yndesdal.
26.Enda en gang strandet det på Arbeiderpartiet, som blokkerte for at en ny valgordning med såkalte utjevningsmandater fikk grunnlovsmessig flertall.
27.Erik Salbu nærmest strandet i California efter studier i USA.
28.Et arbeide som til nå har strandet på økonomi på grunn av stagnasjonen i flytrafikken de senere årene.
29.Et forsøk på forlik er strandet.
30.Et norsk forsøk på å få i stand et toppmøte mellom den norske FNambassadøren Tom Vraalsen og den libyske utenriksministeren Treiki strandet.
Your last searches