Norwegian-Spanish translation of streik

Translation of the word streik from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

streik in Spanish

streik
sysselsettingnoun huelga [f]
Synonyms for streik
Derived terms of streik
Anagrams of streik
Similar words

 
 

More examples
1.STREIK.
2.Streik for det frie livet, for det evige fliret" - siste mai 1985.
3.Vi har ingen problemer med å ta avstand fra en ulovlig streik.
4.Vi har tidligere hatt inntrykk av at Regjeringen har hatt som prinsipp at den først ville se virkeningen av en streik, før det kunne bli aktuelt å tenke på tvungen lønnsnemnd.
5.(UPI) De nordwalisiske grubearbeideres beslutning om å innstille den nå åtte måneder lange grubestreiken er den første offisielle sprekken i grubearbeidernes landsomfattende streik som begynte som protest mot trusler om nedleggelser og oppsigelser.
6.Alle foreldrene er enig, og jeg tror også lærerne støtter dagens streik.
7.De lavtlønnede i samfunnet, og ikke minst de statsansatte som nå er i streik, har lidt under vårt tidligere skattesystem.
8.Derfor har Fremskrittspartiet fremsatt forslag om at det skal kreves uravstemning blant medlemmene før streik eller lockout iverksettes, fremholdt Fremskrittspartiets leder, stortingsrepresentant Carl I. Hagen, da han åpnet partiets landsmøte iformiddag.
9.Det er en lovlig streik, påpeker Nordby.
10.Det er ikke riktig at våre medlemmer på de tre riggene har vedtatt å gå til streik.
11.Det er klart at vi vil lide store økonomiske tap gjennom en langvarig streik, men jeg er fremdeles ikke i stand til å si nøyaktig hvor mange penger det dreier seg om fra dag til dag, sier informasjonssjef Kjell Wilsberg i Braathen SAFE til Aftenposten.
12.Det er vanskelig å si hvor mange mennesker som vil bli rammet av en eventuell streik, men fergekontoret i Veidirektoratet har regnet ut at det på en vanlig hverdag i juli foretas 175 000 enkeltreiser av personer og 60 000 enkeltreiser med biler.
13.Det hersker en viss rådvillhet når en streik oppstår.
14.Dette er ikke bare en streik, folk slåss for livet sitt, uttaler streikende.
15.Dette er ikke bare en streik, men det gjelder folk som rett og slett slåss for livet sitt.
16.Dette kommer av at elevene har fri den tiden de skulle hatt lærere som er tatt ut i streik, men likevel ikke kan gå hjem fordi de har timer senere på dagen med lærere som er organisert i Norsk Lektorlag, mener Baastad.
17.Efter forhandlingsbruddet er vi inn i en oppsigelsestid, og vi vil unngå at arbeidsgiverne ved hjelp av overtidsarbeide forserer frem arbeide som vil undergrave virkningene av en eventuell streik.
18.En eventuell streik blant sjømenn og styrmenn vil få meget beklagelige konsekvenser for norsk reiseliv, sier direktør Just MuusFalck i Landslaget for Reiselivet i Norge.
19.En langvarig streik vil få alvolige konsekvenser, sier han.
20.En streik er mer sannsynlig enn ikke, sa Hans Mayr, lederen for jern og metallarbeiderforbundet I G Metall, efter et fire og en halv timer langt møte på et hotell i Frankfurt.
21.En streik midt i julehandelen ville lett ha blitt oppfattet som en streik mot bedriften.
22.En streik uten skadevirkninger er meningsløs, sa Kjellbjørg Lunde.
23.Endel forstår nok at det var nødvendig med streik.
24.Faren for streik er overhengende slik situasjonen ser ut før meglingsmøtet, sier nestformann Edvin Ramsvik i Norsk Sjømannsforbund til Aftenposten.
25.Hadde Vinmonopolet tålt en streik til ?
26.Hvis arbeidsgiverne ikke gir efter noe, blir det streik, om nødvendig også i påsken, sa forbundsleder Arne Løken igår kveld.
27.Hvis en streik i 14 dager gjør det aktuelt å redusere bemanningen, må det bety at dere har svært små marginer å gå på ?
28.Hvis vi vinner rettssaken blir det streik fra tirsdag 18. desember.
29.Hvordan er det å være i streik, bare gå rundt hjemme når De er vant til å stresse på jobben ?
30.I avtalen som er undertegnet, har vi fått løfte om at ansatte i Linjegods skal få fortrinnsrett ved nyansettelser i Autotransit, men vi har ikke fått noen garanti for at Linjegodsansatte sikres arbeide, sier tillitsvalgt Aud Gundersen, som presiserer at de ansatte ikke ønsker å straffe eller skade bedriften gjennom politisk streik, men å markere sitt syn.
Your last searches