Norwegian-Spanish translation of strenge

Translation of the word strenge from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

strenge in Spanish

strenge
allmennverb restringir
Derived terms of strenge
Anagrams of strenge
More examples
1.Fengsel" er et ord som blir brukt om hjemmet der bestemor og strenge tanter regjerte.
2.Ikke av ondskap, men av forventninger er han den sterke, den strenge.
3.(NTBReuterAFP) Det er innført strenge sikkerhetstiltak i Afghanistans hovedstad Kabul foran femårsdagen for den sovjetiske invasjonen i landet torsdag, melder vestlige dipolomatiske kilder.
4.Beslutningen om å avlive løveungene ble tatt med hjemmel i husdyrloven, som har strenge regler om karantene og kontroll for innførsel av dyr til Norge.
5.Da Riksteatret fikk klarsignal til å ta bygningen i bruk, så de med en gang hvilke muligheter det lå i huset, og vi synes selv vi har utnyttet disse meget godt innenfor de strenge restriksjonene byantikvaren hadde gitt.
6.De apparater det gjelder, bruker delvis de samme kretser og holder høy nummervalgkvalitet, men det er ikke satt de samme strenge krav til talesignalene.
7.De strenge straffene, dødsstraff inkludert, skremte oss ikke.
8.Den nye havbruksnæringen setter strenge krav til vannkvalitet og miljø.
9.Der er det ganske strenge regler.
10.Det er nå innført strenge restriksjoner hva angår å slenge fra seg søppel, matrester eller tomhylser.
11.Det er på tide at Sverige ser nærmere på sin strenge lovgivning, som er meget ulik den svenske internasjonale holdning forøvrig.
12.Det må ikke bli slik at kriminell virksomhet kan foregå i ly av borgernes rettssikkerhet, sa Huuse, som minnet om at de nordiske justisministre og sosialministre på et fellesmøte nylig var enige om at utradisjonelle metoder, riktignok efter strenge regler, må brukes i alvorlige narkotikasaker.
13.Det settes altfor strenge krav til byfornyelse.
14.Det vi ser her, er på sett og vis en form for" sirkus" i motsetning til våre strenge reguleringer.
15.En av årsakene til at næringen ikke har vokst så mye som ventet, er at restriksjonene har vært for strenge, sa han.
16.Er det fra politiets side bedt om spesielt strenge sikkerhetstiltak i forbindelse med plasseringen av Treholt i Drammen kretsfengsel ?
17.Er det noen grenser for hvor strenge straffer idrettsutøvere kan idømmes ?
18.Er reglene som bestemmer om en bok skal godkjennes eller ikke, for strenge ?
19.Et krav om en slik fordobling betyr at vi må slakte oss selv, bryte eftertrykkelig Bokbransjeavtalens strenge regler og avskjære oss grundig fra å kunne fortsette driften av forlaget, fortsetter Hedlund.
20.Et slikt krav betyr at vi må slakte oss selv, bryte eftertrykkelig Bransjeavtalens strenge regler og avskjære oss grundig fra å kunne fortsette driften av forlaget.
21.Glassmaleriet lever med lysets dagsrytme, og det stiller strenge krav til komposisjon og farvebruk, sier billedkunstneren Veslemøy Nystedt Stoltenberg.
22.Har det ikke vært vanskelig for en norsk kvinne på 29 år å vende seg til de strenge sigøynertradisjonene ?
23.Har du inntrykk av at utenlandske skip unngår norske havner på grunn av strenge kontroller ?
24.Hvis folk er dømt for voldsforbrytelser, er det idag strenge rutiner, sier Langås.
25.Italienerne forklarte at de ikke visste om de strenge norske bestemmelsene for innførsel av dyr.
26.Jeg frykter ikke at vi vil oppleve justismord, med så strenge strafferammer må all tvil komme tiltalte til gode, sier Bangstad som mener at med en så hard minimumsstraff ville neppe Jon Grune Vegard ha blitt dømt for dopingmisbruk.
27.Lærere skal liksom alltid være strenge, men vi føler trang til å slippe oss løs, ja nettopp leke litt.
28.Med vilje har vi latt være å formulere strenge utvalgskriterier.
29.Mor og far var strenge, men fulle av omsorg for oss barn og for sine omgivelser, forteller hun.
30.Nei, det er det ikke, men vi stiller strenge krav.
Similar words

 
 

strenge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) strengestrengendestrenget
Indikative
1. Present
jegstrenger
dustrenger
hanstrenger
vistrenger
derestrenger
destrenger
8. Perfect
jeghar strenget
duhar strenget
hanhar strenget
vihar strenget
derehar strenget
dehar strenget
2. Imperfect
jegstrenget
dustrenget
hanstrenget
vistrenget
derestrenget
destrenget
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde strenget
duhadde strenget
hanhadde strenget
vihadde strenget
derehadde strenget
dehadde strenget
4a. Future
jegvil/skal strenge
duvil/skal strenge
hanvil/skal strenge
vivil/skal strenge
derevil/skal strenge
devil/skal strenge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha strenget
duvil/skal ha strenget
hanvil/skal ha strenget
vivil/skal ha strenget
derevil/skal ha strenget
devil/skal ha strenget
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle strenge
duville/skulle strenge
hanville/skulle strenge
viville/skulle strenge
dereville/skulle strenge
deville/skulle strenge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha strenget
duville/skulle ha strenget
hanville/skulle ha strenget
viville/skulle ha strenget
dereville/skulle ha strenget
deville/skulle ha strenget
Imperative
Affirmative
dustreng
viLa oss strenge
derestreng
Negative
duikke streng! (streng ikke)
dereikke streng! (streng ikke)
Your last searches