Norwegian-Spanish translation of ta til fange

Translation of the word ta til fange from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ta til fange in Spanish

ta til fange
forbryterverb capturar, apresar
Similar words

 
 

More examples
1.Den som lar seg ta til fange svikter sitt land.
2.Alle krigsfangene visste at de forbrøt seg mot den sovjetiske straffelov ved å la seg ta til fange av tyskerne.
3.Den estiske soldaten forteller også at han, og trolig mange andre, iblant overveide å la seg ta til fange for å få en slutt på krigen, men de visste at afghanerne ikke pleier å ta fanger.
Your last searches