Norwegian-Spanish translation of tiara

Translation of the word tiara from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tiara in Spanish

tiara
allmennnoun tiara [f]
Similar words

 
 

Wiki
Tiara er en høy hodebekledning som har blitt brukt av visse embedspersoner. I oldtiden brukte noen konger en form for tiaraer, senere har de vært forbundet med fremtredende geistlige personer i flere kirker. Persiske konger bar en krone som hadde en slik form.

Your last searches