Norwegian-Spanish translation of tidfeste

Translation of the word tidfeste from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tidfeste in Spanish

tidfeste
allmennverb datar
More examples
1.Dessverre er det bare et par stykkervi helt sikkert kan sted og tidfeste, sier Bjørklund.
2.I hvert program vil det bli vist seks filmklipp som dere må sted og tidfeste og fortelle mest mulig om.
3.Nytter det ikke å tidfeste ekstratrikkene, slik at publikum visste når de kom ?
4.Arbeiderpartiet vil at Stortinget skal tidfeste overtagelsen til 1. januar 1987, mens regjeringspartiene mener overtagelse skal skje så tidlig som mulig i perioden 1. januar 19871. januar 1989.
5.Begynnelsen på hans bane mot toppen kan man med ganske stor sikkerhet tidfeste til årene 194856, da han var leder av propaganda og agitasjonsavdelingen i sentralkomiteen i Moldavia.
6.Denne gang er arkeologene ute efter å spore den tidligste bosetningskulturen på øya Gaaf Gan, og gjennom radiologiske C14dateringer forsøke å tidfeste Maldivenes eldste historie.
7.Det er ennå ikke klarlagt om samferdselskomiteen vil tidfeste disse investeringer nærmere, eller om man nøyer seg med en generell henstilling om saken til Regjeringen.
8.Dette er straks efter eggløsning, og kan hun tidfeste eggløsningsøyeblikket, kan hun også hindre graviditet.
9.I Hordaland var" den store isvinteren" først i 1700årene et sikkert tidfeste.
10.I sjøbygdene langs Sørlandskysten var slaget ved Lyngør 1812 et viktig tidfeste, mens de på Vestlandet merket seg kampen mellom" Tartar" og norske kanonbåter ved Alvøen 1808.
11.Kanskje noen av leserne kjenner seg igjen og kan bidra til å tidfeste disse bildene helt sikkert ?
12.Man kan si at vår parlamentarisme, med det finmaskede og ukodifiserte regelverk, ble påbegynt allerede før ministeriet Selmers forsmedelige fall, men ulik de fleste land kan Norge tidfeste til en skjellsettende hendelse prinsippet om at en regjering ikke kan overleve nasjonalforsamlingens mistillit.
13.Men få prognosemakere er villig til å tidfeste og kvantifisere denne nedgangen.
14.Rettedal vil ikke tidfeste når konkrete forslag kan fremlegges, men regner med at Stortingets finanskomite vil kunne behandle disse spørsmål i tilknytning til sin behandling av neste års statsbudsjett.
15.Særlig for par som ønsker seg barn, men ikke får det, vil erfaring i å tidfeste eggløsningen være til stor hjelp, mener Grünfeld.
16.Ved Skibotnobservatoriet har man et datamaskinstyrt fotometer som kan måle og tidfeste meget raske lysendringer med stor nøyaktighet.
17.Vi har ofte en tendens til å tro at vi tenker ut ifra oss selv, ut ifra legning, tendenser osv., men ved å studere gammelt stoff kan man tidfeste når man begynte å tenke og skrive på den og den måten, når man begynte å ta de og de hensyn.
18.Derfor mente han det var vanskelig for denne kongressen å tidfeste sekstimers arbeidsdag i 90årene.
19.Det er derfor vanskelig å tidfeste et slikt fremstøt, heter det.
20.Det er ikke mulig å tidfeste når denne prosessen vil være fullført, men det vil ihvertfall ikke kunne skje i kommende stortingsperiode frem til høsten 1989.
21.Dette mener Narvik Arbeiderparti er for vagt og vil at Arbeiderpartiets landsmøte skal tidfeste anleggsstart til perioden 198589.
22.Forslaget om å tidfeste innføring av 6 timers arbeidsdag fra 1992, ble derimot klart avvist av kongressen.
23.Jeg har imidlertid arbeidet for mange år med østeuropeiske land til å ville tidfeste når den polske familien kommer til Norge.
24.Kronprinsessen viste sin ekspertise når det gjaldt å tidfeste det utstilte porselen til bestemte dynastiske perioder.
25.LOformann Tor Halvorsen lot seg ikke lokke til å tidfeste innføring av sekstimers arbeidsdag da forslaget til nytt handlingsprogram for LO bl presentert igår.
26.Men Høyre vil neppe tidfeste målet.
27.Mot 66 stemmer ble det flertall for å tidfeste innføring av denne reformen, og man foretrakk årstallet 1992 fremfor et forslag om gjennomføring allerede innen 1989.
28.Møtet på flyplassen i Zürich torsdag, vil ventelig tidfeste denne utestengningen.
29.Når det gjelder tippesaken, vil landsmøtet efter alt å dømme gå inn for at hele tippeoverskuddet skal gå til idrettsformål, men uten å tidfeste fra hvilket tidspunkt.
30.Oversatt til vår kunstsituasjon kan vi kanskje tidfeste dette forrykte opphør til et sted mellom slutten av 1960årene og ut i 70årene.
Similar words

 
 

tidfeste as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) tidfestetidfestendetidfestet
Indikative
1. Present
jegtidfester
dutidfester
hantidfester
vitidfester
deretidfester
detidfester
8. Perfect
jeghar tidfestet
duhar tidfestet
hanhar tidfestet
vihar tidfestet
derehar tidfestet
dehar tidfestet
2. Imperfect
jegtidfestet
dutidfestet
hantidfestet
vitidfestet
deretidfestet
detidfestet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde tidfestet
duhadde tidfestet
hanhadde tidfestet
vihadde tidfestet
derehadde tidfestet
dehadde tidfestet
4a. Future
jegvil/skal tidfeste
duvil/skal tidfeste
hanvil/skal tidfeste
vivil/skal tidfeste
derevil/skal tidfeste
devil/skal tidfeste
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha tidfestet
duvil/skal ha tidfestet
hanvil/skal ha tidfestet
vivil/skal ha tidfestet
derevil/skal ha tidfestet
devil/skal ha tidfestet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle tidfeste
duville/skulle tidfeste
hanville/skulle tidfeste
viville/skulle tidfeste
dereville/skulle tidfeste
deville/skulle tidfeste
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha tidfestet
duville/skulle ha tidfestet
hanville/skulle ha tidfestet
viville/skulle ha tidfestet
dereville/skulle ha tidfestet
deville/skulle ha tidfestet
Imperative
Affirmative
dutidfest
viLa oss tidfeste
deretidfest
Negative
duikke tidfest! (tidfest ikke)
dereikke tidfest! (tidfest ikke)
Your last searches