Norwegian-Spanish translation of til leie

Translation of the word til leie from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

til leie in Spanish

til leie
byggningother se alquila, en alquiler
  handelother se alquila, en alquiler
Similar words

 
 

More examples
1.Andre alternativer som kunne gi teoretisk likestilling, ville være å nekte fradrag for renter av gjeld knyttet til egen bolig, eller å la dem som bor til leie få fradrag for husleien.
2.Men det er så forferdelig dyrt, og selv om vi allerede har fått endel penger av kulturpolitikerne i Oslo kommune, vet vi ikke om økonomien holder til leie av et telt.
3.Når det gjelder tilbudet om" eksportsjef til leie", regner vi med å sette i gang fra januar, og vi hilser tilbudet med glede.
4.Sentralt står" eksportsjef til leie", som betyr at vi tilbyr profesjonell personlig hjelp.
5.De mest typiske" kanostedene" har som oftest kanoer til leie for en billig penge, de som velger å kjøpe egen kano bør lese seg til noen råd.
6.De som forsøker seg, oppdages umiddelbart, for derefter å miste retten til leie.
7.Den dagen, sa de gamle som brukte øynene lenge før vi åpnet våre og lagret erfaringer i sine naturskaller den dagen begynner bjørnen å grave ut hiet sitt og tørke lyng til leie.
8.Det er neppe mulig å redusere Oslo kommunes utgifter til leie av lokaler i private bygg, mener boligrådmann Edvard Hiorth.
9.En ordning med en eksportsjef til leie (ETL) inngår som et av elementene i eksportprogrammet.
10.Filmene er til leie eller salg på det åpne marked, sier Gunnvor Molaug.
11.Fire av de fem videoforhandlerne som for tre uker siden stod tiltalt for å ha frembudt filmen til leie, ble idømt bøter av byretten.
12.Foreløpig skal det ikke settes inn i noen bestemt rute, men er til leie for 7000 pund (nærmere 80 000 kroner) pr. dag.
13.Hvorfor skal ikke synshemmede ha de samme muligheter som seende til å få ulike opplysninger om f.eks. hvilke boliger som er til leie og salg, hvile stillinger som er ledige og hvor det er salg ?
14.I 1983 brukte norske hjem mer enn 250 millioner kroner til leie av videofilmer.
15.I en særuttalelse sier han at gjennomføring av Skolebruksplanen vil frigjøre store lokaler der lokale foreninger og organisasjoner samt bydelsutvalg kan gis rimelig leievilkår og fortrinn til leie.
16.Kristiansand og VestAgder fylke blir de første som benytter seg av" eksportsjef til leie".
17.Norsk Hydro har også sikret seg førsteretten til leie av skipet - blant annet i forbindelse med langvarige produksjonstester på Osebergfeltet i Nordsjøen.
18.Norsk Hydro har sikret seg førsteretten til leie av Nordenfjeldskes nye, avanserte oljeproduksjonsskip som skal bygges i Japan.
19.Om noen lar familiehytten stå kald og tom til fordel for alpine fjell eller Sydenferie, skal være usagt, men det er fremdeles ledige hytter til leie i Den Norske Hytteformidling.
20.På kort sikt er det umulig å redusere Oslo kommunes utgifter til leie av lokaler, mener boligrådmannen Edvard Hiorth.
21.Regjeringen har videre foreslått et ekstra tilskudd til leie av lokaler når dette er nødvendig for å starte nye klasser og til innkjøp av teknisk utstyr til disse.
22.Samfunnshuset i Asker har mange fine lokaler til leie for foreninger, organisasjoner og privat selskapelighet.
23.Støtte til leie av anlegg bortfaller, hvilket betyr økte utgifter for lagene.
24.Til igangsetting av ekstraklassene har fylkene hittil fått ekstra tilskudd på 38 millioner kroner til drift, 48 millioner til maskiner og utstyr og 12 millioner til leie av undervisningslokaler.
25.oppfølgning av positive eksportdiagnoser med et tilbud om en" eksportsjef til leie" i Eksportrådets regi.
26.Abonnentene må betale ca. 120 kroner i måneden, blant annet til leie av en dekoder.
27.At det skulle eksisistere noen form for fordekt bordellvirksomhet eller spesialiserte småhoteller, vet ikke sosialarbeiderne noe særlig sikkert om, selv om enkelte huseiere nok har dyre - rom til leie for kortere tid, såvidt man har kunnet forstå.
28.Boligrådmannen mener at utgiftene til leie og drift av Stovner Amfi ikke står i forhold til den nytte befolkningen har av driften, og mener leieforholdet kan avvikles uten store skadevirkninger.
29.Bærum Badmintonklubb og Bærum Sportsklubb ville ha mistet sine tilskudd til leie av idrettshall, og isidretten ville bare ha fått støtte til leieutgifter og ikke til reiseutgifter, som de har fått hittil.
30.De får støtte av PROCOP til leie av lokale og maskiner.
Your last searches