Norwegian-Spanish translation of tilegne til

Translation of the word tilegne til from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilegne til in Spanish

tilegne til
bøkerverb dedicar a
Examples with translation
Det er en stor forskjell mellom det å lære seg et språk for å forstå det eller kunne si ting etter behov, og det å ville tilegne seg et andrespråk for å kunne snakke fritt, nesten som på ditt første språk, morsmålet.
Similar words

 
 

Your last searches