Norwegian-Spanish translation of tilforlatelig

Translation of the word tilforlatelig from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilforlatelig in Spanish

tilforlatelig
uttaleadjective fidedigno, confiable
  personadjective fidedigno, digno de confianza, de fiar
  pålitligtother auténticamente, sinceramente
Synonyms for tilforlatelig
Derived terms of tilforlatelig
Similar words

 
 

More examples
1.Det lyder jo tilforlatelig nok.
2.For det femte er det nødvendig å vurdere alternativer til videre rustning," sier Holst til slutt, så tilforlatelig at man skulle tro våre forhandlere i Wien, Geneve og Stockholm aldri har tenkt denne store og viktige tanke.
3.Andre er avsporende eller forvirrende fordi ordet er delt på en slik måte at første ledd synes tilforlatelig, men utgjør en felle som vi med kurs i hurtiglesning plumper rett ut i.
4.Brevet var da påført stempel fra Oslo formannskap, og det hele så greit og tilforlatelig ut.
5.Carling har vært flink til å skape et tilforlatelig handlingsmønster, som samtidig fengsler en.
6.DET virket derfor ikke tilforlatelig når dagens NKPleder, Hans I. Kleven, uttrykker sin forfjamselse over den interne krig som for tiden rir våre hjemlige kommunister.
7.Den erfarne pressemann Richard Cox debuterer som skjønnlitterær forfatter med en roman som for en gangs skyld på tilforlatelig måte foregår på norsk jord - Svalbard, der Sovjet prøver å overta kontrollen.
8.Det høres så enkelt og tilforlatelig alt sammen.
9.Det høres så tilforlatelig ut.
10.Det virker ikke akkurat tilforlatelig at det ekte teppet skal renses, klaveret stemmes eller fjernsynet repareres hvis tyven overraskes i ferd med å buksere tingene gjennom et knust vindu eller havedør !
11.En tilforlatelig og tilsynelatende sympatisk menneskelig appell, en lun landsfaderlighet i forening med humor og sans for en god replikk, en avslappet personlighet som ikke tar seg selv altfor høytidelig, i motsetning til de pompøse faktene som ofte kjennetegner politikere.
12.Fremstilt slik kan et forslag om forhånds veiavgift virke tilforlatelig.
13.Han har skrevet en bok som byr på usedvanlig høy grad av underholdning, og det meste foregår for en gangs skyld på en tilforlatelig måte på norsk jord.
14.Kolbjørn Brenda er som snekker Jacob Engstrand den bondefule personifikasjon av tilforlatelig skinnhellighet.
15.Midt mellom disse tre menn gestalter Elisabeth Sand en Leone som blir lysende - en tilforlatelig jentunge som uten å vite det er en søkende i tilværelsen.
16.Når siden mere tradisjonelle og behersketmorsomme løyer slippes løs, om Gro og Kåre og vårt politiske liv, da skjer det med tilforlatelig fremførelse av Bizets" Carmen".
17.Også Per Tofte gir i sin relativt lille rolle et tilforlatelig inntrykk, og har en nesten vakker og skremmende scene hvor han greier å vise oss hvordan et menneskes valg av side kan bli bestemt.
18.Professor Thomas Mathisen fryktet at den foreslåtte nyordning med forvaring kan virke mer tilforlatelig, og derfor bli brukt enda hyppigere enn dagens bruk av sikring.
19.Slik sett ga det et tilforlatelig inntrykk.
20.Synspunktet om at vi først og fremst må hjelpe dem som trenger det, og ikke la alle ordninger og ydelser være generelle, kan i og for seg virke tilforlatelig, fremholdt Leveraas.
21.Alle har energi i seg, og musikken ble igjen et tilforlatelig medium til å få energien ut, selv om man ikke hadde studert musikk i årevis og var teknisk ekvilibristisk, sier The Edge.
22.De mener også at stykket, som har premiere i" Smuget" onsdag, er enkelt og tilforlatelig, originalt og komplisert.
23.Der satte Treholt seg ned ved et bord, og la avisen med dokumentene på et tilforlatelig sted.
24.Det er Bjørg Bergs styrke at hun skriver så tilforlatelig om vanlige mennesker.
25.Det er denne klare uttalelse Dagsrevyen nå har gjort lite tilforlatelig ved å hevde at to andre søkere var aktuelle.
26.Det lyder tilforlatelig.
27.Dilemmaet besto i at man bare hadde mistanke til Treholt, og at man vanskelig kunne stryke ham som elev med noen tilforlatelig begrunnelse.
28.En glad og tilforlatelig stemning.
29.Forklaringen er kanskje at vårt kulturmiljø er for snevert og provinsielt, eller at den norske folkesjelen er for kjernesunn og tilforlatelig.
30.Frøydis Armand kommer tidlig med som den lett utsvevende fabrikkarbeidersken og tegner et tilforlatelig bilde av en fraskilt kvinne som prøver å skaffe seg litt moro der anledning bys.
Your last searches