Norwegian-Spanish translation of tilrane

Translation of the word tilrane from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilrane in Spanish

tilrane
allmennverb usurpar, robar
Anagrams of tilrane
More examples
1.Derigjennom kan enkelte grupper tilrane seg penger som skulle vært brukt på andre, sier han.
2.Norol ønsker å tilrane seg et av bysamfunnet fellesgoder fordi Norols interesser går foran fellesskapets tarv.
3.Også temaet er klassisk - menneskets hybris, dets innbitte vilje til å tilrane seg Guds plass.
Similar words

 
 

tilrane as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) tilranetilranendetilranet
Indikative
1. Present
jegtilraner
dutilraner
hantilraner
vitilraner
deretilraner
detilraner
8. Perfect
jeghar tilranet
duhar tilranet
hanhar tilranet
vihar tilranet
derehar tilranet
dehar tilranet
2. Imperfect
jegtilranet
dutilranet
hantilranet
vitilranet
deretilranet
detilranet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde tilranet
duhadde tilranet
hanhadde tilranet
vihadde tilranet
derehadde tilranet
dehadde tilranet
4a. Future
jegvil/skal tilrane
duvil/skal tilrane
hanvil/skal tilrane
vivil/skal tilrane
derevil/skal tilrane
devil/skal tilrane
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha tilranet
duvil/skal ha tilranet
hanvil/skal ha tilranet
vivil/skal ha tilranet
derevil/skal ha tilranet
devil/skal ha tilranet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle tilrane
duville/skulle tilrane
hanville/skulle tilrane
viville/skulle tilrane
dereville/skulle tilrane
deville/skulle tilrane
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha tilranet
duville/skulle ha tilranet
hanville/skulle ha tilranet
viville/skulle ha tilranet
dereville/skulle ha tilranet
deville/skulle ha tilranet
Imperative
Affirmative
dutilran
viLa oss tilrane
deretilran
Negative
duikke tilran! (tilran ikke)
dereikke tilran! (tilran ikke)
Your last searches