Norwegian-Spanish translation of tilse

Translation of the word tilse from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilse in Spanish

tilse
arbeideverb supervisar
Derived terms of tilse
Anagrams of tilse
Similar words

 
 

More examples
1.Administrasjonen har heller ikke utført den kontrollfunksjon som er pålagt den for å tilse at rekvisisjoner blir benyttet ved kjøp av varer og tjenester.
2.Her er det et sentralt poeng å tilse at enkeltmenneskers rettssikkerhet ikke trues ved de forsøk som igangsettes, sier Rettedal.
3.Vår oppgave er å tilse at hensikten med den nye loven ikke blir motarbeidet ved hjelp av private avtaler mellom næringsdrivende.
4.En av oppgavene blir å tilse at reglene i konsesjonen og personalloven følges.
5.Og det er politiets oppgave å tilse at så ikke skjer.
6.Som politisk ansvarlig er det min oppgave å tilse at beredskapen er god nok, og at man trekker de nødvendige lærdommer av det som er hendt.
Your last searches