Norwegian-Spanish translation of tilsyn

Translation of the word tilsyn from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilsyn in Spanish

tilsyn
medisinnoun cuidado [m]
Synonyms for tilsyn
Derived terms of tilsyn
Similar words

 
 

Wiki
Tilsyn eller pass betyr å passe på, føre tilsyn med, eller stelle for eller med noe eller noen. Likeledes er tilsyn en felles betegnelse på instanser innenfor offentlig forvaltning som ser etter at lov- og regelverk blir overholdt.

More examples
1.I denne tiden må ikke hunden gå løs uten tilsyn.
2.De eldre burde få den samme trygghet og kontinuitet i både behandling og tilsyn som andre grupper.
3.Det gjør det lettere å la lovbrytere være i frihet under tilsyn.
4.Men brukerne må være villig til å betale for renhold og tilsyn på ukens tre siste dager.
5.Narkomane og alkoholikerne må ha tilsyn nesten døgnet rundt, men noen er imidlertid hjulpet til et annet liv, sier Leif H. Larsen.
6.Vi har ikke noe spesielt tilbud til eldre i Oslo om stadig tilsyn.
7.1 000 er underlagt barnevernets omsorg, og et tilsvarende antall er under tilsyn.
8.60 prosent av de som ikke har fast tilsyn for barnet utenfor hjemmet, kunne ønske seg det.
9.91 prosent synes det er passe med tilsyn av andre voksne mellom 20 og 30 timer i uken, heller nærmere 20 enn så mye som 30 timer.
10.Aktor ville ha ubetinget fengsel i ett år og to måneder, men lagmannsretten mente imdlertid at når man satte som vilkår for den betingede dommen tre års prøvetid under tilsyn, så var det unødvendig med sikring.
11.At Estella er en av de 12 000 fjernadopterte barna, sikrer allerede nå hele familien et visst tilsyn, men elendigheten er så omfattende at Misjonsalliansens tre dyktige filippinske medarbeidere i Karuhatanområdet finner det nødvendig med ekstraordinære tiltak.
12.At kontroll og tilsyn ikke fungerer godt nok, kan ellers skyldes både manglende ressurser og vanskelige geografiske forhold.
13.Bare 34 av 117 sykehus rapporterer om ulykker og uhell ved tekniske feil, ble det opplyst på et seminar som NVE og Det særlige tilsyn for elektromedisinsk utstyr (Telox) nylig har holdt i Oslo.
14.Biltilsynet vil i år firedoble sitt tilsyn med kjøreskolene, og det arbeides med forbedring både av den teoretiske og den praktiske del av førerprøven.
15.Biltilsynets innsats på denne sektor er styrket ved at det nå er ansatt pedagogiske konsulenter i nesten alle fylker og at metodene for tilsyn med skolene moderniseres.
16.Biodoer krever et visst tilsyn, sier Molland.
17.Bl.a. førte han selv fast tilsyn med alkoholmisbrukere i Oslo.
18.Boken ble brukt som en debattbok under førskolelærerutdannelsen fra midten av syttiårene og utover, og har nok tjent mye av sin opprinnelige hensikt, nemlig å bevisstgjøre førskolelærere og barnehaveinteresserte på den oppgaven barnehaven virkelig har, nemlig å være et trygt tilsyn som inkluderer barnas gode utviklings og aktivitetsmuligheter i et tilrettelagt tilbud ledet og ivaretatt av kvalifiserte førskolelærere.
19.Bygdøyskogen får nettopp den pleie og det tilsyn som er nødvendig for at også kommende Oslogenerasjoner skal ha glede av denne naturperlen.
20.Børskomiteen peker også på at en ordning med" frie" og" bundne" aksjer ikke vil svekke myndighetenes tilsyn med næringslivet.
21.Dagens vifteovner er egnet til hurtig oppvarming, men de er ikke å anbefale som konstant eller langvarig varmekilde uten tilsyn.
22.De fleste av barna som druknet - helt ned til ettåringer - var uten tilsyn av voksne da ulykken inntraff.
23.De savner dette, sier Svabø, som efterlyser en utbedring av det medisinskfaglige tilsyn nettopp ved eldreinstitusjoner.
24.De skal alltid ha et visst tilsyn og kontroll.
25.De skal skaffe til veie passende arbeidsplasser og arbeide, samt føre tilsyn med den dømte.
26.De som har sikret seg tilsyn av hytta via en lokal oppsynsmann, kan føle seg trygge.
27.De som måtte ha lurt på hvor det blir av all bindersen kan få syn for sagn her - man har plukket ut et tusentall allerede efter kort tids drift, forteller avdelingsleder Stein Laksaa ved Anleggsteknikk A.S, som har tilsyn med anlegget i prøveperioden.
28.De store leiligheter og hus er erstattet med boliger som passer en mindre familie, men som ikke har plass til en eller to eldre som trenger hjelp eller tilsyn.
29.Den bedrede tannhelsen blant barn og ungdom førte til større kapasitet i den offentlige tannhelsetjeneste, slik at det var naturlig å utvide tilbudet til en gruppe pasienter som hadde stort behov for regelmessig tilsyn av tennene.
30.Den felles universitetsrektor skal være enhetenes fremste representant utad og føre tilsyn med den samlede virksomhet.
Your last searches