Norwegian-Spanish translation of tiltredelse

Translation of the word tiltredelse from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tiltredelse in Spanish

tiltredelse
allmenn? Adhesión
Similar words

 
 

More examples
1.Da Turner få dager efter sin tiltredelse som statsminister varslet at han vil stille som kandidat for den vestlige delstaten Britisk Columbia ved de kommende parlamentsvalg, var det flere som mistenke ham for å være en politisk gambler.
2.Det er i denne forbindelse også av interesse å vise til Lord Carrington ved hans tiltredelse som ny generalsekretær i NATO.
3.Hytteliv ba om et intervju ved min tiltredelse ifjor.
4.Og at det skal bli reelle skattelettelser også i 1985 har Regjeringen selv slått fast ved sin tiltredelse.
5.Riktignok har statsminister Olof Palme siden sin tiltredelse maktet å utjevne forskjellen noe, i og med de sterke prisøkninger på en rekke svenske varer, men fremdeles er forskjellen påtagelige.
6.Sverige og Finland har uttrykt ønske om tiltredelse.
7.Så hevder hun at Hytteliv ba om et intervju ved hennes tiltredelse ifjor sommer, og at hun ba oss vente til hun hadde satt seg skikkelig inn i saksfeltet.
8.Værgudene kastet iallfall ingen skygger over Lalims tiltredelse som sogneprest i Balsfjord.
9.Store utfordringer lå der ved min tiltredelse som administrerende direktør i Saugbrugs i 1978, sier han idag.
10.Assistentlege dr.med. Jens Roar Bjerke beskikkes til professor II i medisin (dermatologivenereologi) ved Universitetet i Bergen med tiltredelse fra den tid departementet bestemmer og inntil videre.
11.Dato for tiltredelse er ikke endelig avtalt, men styret for Filharmonisk Selskap regner med at tiltredelsen vil skje før sommerferien.
12.Forsker, arkitekt Anne Grete Hestnes utnevnes til professor i bygningsteknologi ved Universitetet i Trondheim, Norges tekniske høgskole med tiltredelse fra den tid departementet bestemmer.
13.Førsteamanuensis, dr. philos. Egil Sigurd Lillestøl utnevnes til professor i eksperimentell fysikk (elementærpartikkelfysikk) ved Universitetet i Bergen med tiltredelse fra den tid departementet bestemmer.
14.Førsteamanuensis, dr. philos. Ivar Heuch utnevnes til professor i statistikk ved Universitetet i Bergen med tiltredelse fra den tid departementet bestemmer.
15.Jeg hadde lagt opp en strategi for informasjonsvirksomheten ved min tiltredelse.
16.Karin Løkhaug flytter inn i akkurat det huset ved sin tiltredelse 1. september.
17.Lignende beveggrunner hadde partisjef Jurij Andropov da han efter sin tiltredelse høsten 1982 senket prisen på et vodkamerke som på folkemunne kom til å hete" Andropovka".
18.Med forbehold om Stortingets ratifikasjon får Utenriksdepartementet fullmakt til å undertegne en avtale med Den europeiske romorganisasjon, ESA, om tiltredelse av organisasjonens konvensjon.
19.Men da Reagan meldte seg som den annen president som skuet vestover under sin tiltredelse, føyet det seg naturlig inn i hva det politiske etablisement ventet seg av mannen fra California.
20.Men med Francois Mitterrands tiltredelse i 1981 inntrådte en klar forverring.
21.Overlege dr. philos. Harald Torbjørn Andersen beskikkes til professor II i medisin (baromedisin) med tiltredelse den dag departementet bestemmer og inntil videre.
22.Prefekt, fil. dr. Erik Hilding Sundqvist utnevnes til professor i teoretisk meteorologi ved Universitetet i Bergen med tiltredelse fra den tid departementet bestemmer.
23.Presidenten og de nordiske dommerne i Menneskrettighetsdomsto i Strasbourg samlet ved Rolv Ryssdals tiltredelse som president.
24.På hans høyre side henger fotografiene av alle hans forgjengere, med dato for tiltredelse og avgang.
25.På syv år, fra general Francos død til Gonzalez tiltredelse i desember 1982, hadde syv forskjellige regjeringer med et 70talls forskjellige statsråder, kommet og gått.
26.Senterpartiets stortingsgruppe har ansatt Steinar Ness som ny gruppesekretær, med tiltredelse 1. august iår.
27.Sivilingeniør Peter Groth (38) er ansatt som ny adm. direktør i Nydalens Compagnie, med tiltredelse 1. januar 1986.
28.Så sent som i mars iår, nær 93 år gammel, ble Hjelmtveit intervjuet i NRK / Fjernsynet i forbindelse med feiringen av 50årsdagen for regjeringen Nygaardsvolds tiltredelse og uttalte seg klart om friksjoner i regjeringens Londonperiode.
29.To uker efter partisjef Mikhail Gorbatsjovs tiltredelse begynner tegnene å bli stadig klarere på at han i Andropovs ånd vil forsøke å rykke opp det slumrende Sovjetsamfunnet.
Your last searches