Norwegian-Spanish translation of tjene

Translation of the word tjene from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tjene in Spanish

tjene
allmennverb servir, estar al servicio de
  lønnverb ganar, percibir
  fortjeneverb merecer, ser digno de
Synonyms for tjene
Derived terms of tjene
Anagrams of tjene
Examples with translation
Dessverre jeg ikke tjene mye penger.
More examples
1.At Jens Evensens forstand står stille, skal vel ikke være noen revolusjonerende nyhet ; men vel bare tjene som bekreftelse på hva mange lenge har hatt mistanke om osv".
2.Det kunne han ha spart seg, særlig når han utgir det som sitt anliggende å ville tjene det borgerlige samarbeid.
3.Dette flyet kommer Braathen til å tjene penger på", spådde Sutter, som forøvrig karakteriserte Bjørn Braathen som en hard negl å forhandle med.
4.I gamle dager", dvs. før fjernsynet kom til landet, var det mulig for kommunene å tjene penger på kinodrift.
5.Vesteuropeiske initiativer for å styrke avspenningen og bygge opp nye ordninger omkring forsvar og sikkerhet i Europa kan tjene grunnleggende norske interesser.
6.Bakerne ville tjene på å være litt mer forbrukervennlige og tenke litt mindre på helsen, mener Bjerkebæk.
7.Bankene har ikke vært på høyde med utviklingen når det gjelder å imøtekomme behovet for service og tjenester hos det publikum de skal tjene, sa forbruker og administrasjonsminister Astrid Gjertsen på årsmøtet i Sparebankforeningen.
8.Da Henrik Ibsen utgav" Brand" i 1866 måtte en nordmann med vanlig inntekt arbeide i bortimot en uke for å tjene til anskaffelsen.
9.De ansatte, som samtidig er aksjonærer, var først veldig ivrige efter å få til en børsintroduksjon raskest mulig, fordi de så at det kunne være en lettvint måte å tjene penger på.
10.De gjør en glimrende jobb og kan tjene som eksempel for andre land.
11.Den redaksjonelle frihet kontra finansfolks ønske om å tjene mest mulig penger ?
12.Der er ikke et ønske om å tjene mere penger som ligger bak våre tanker om å innføre tellerskritt på lokalsamtaler også om kvelden.
13.Det avgjørende er å tjene penger.
14.Det eneste vi er interessert i, er å tjene penger, sier han åpent.
15.Det eneste vi har erfart med lignende foretagender tidligere, er at de ene og alene ønsker å tjene penger på en kunstig måte, for så å forsvinne fra markedet.
16.Det er beboerne som skal ha fordel av byfornyelsen, ikke leiegårdseierne som skal tjene på den.
17.Det er derfor denne del av vårt næringsliv som har mest å tjene på at dette nå bringes under kontroll.
18.Det er for store penger å tjene på kokain til at denne handelen kan stanses.
19.Det er i tråd med Norhavs filosofi at vi må prøve å tjene penger på dagens marked.
20.Det er lite sannsynlig at flertallet vil slutte seg til mitt forslag, men det kan tjene som en illustrasjon på hvordan det er mulig å redusere inntektsskatten vesentlig og være en pekepinn på hvilket parti man bør stemme på om man ønsker å drive den langsiktige utvikling i en slik retning, sier Gundersen.
21.Det er umulig å legge finalene til klokken åtte, selv om vi kan tjene mellom 200500 millioner doller mer på det, sa Samaranch.
22.Det er vesentlig bonuspenger som til slutt vil utgjøre det beløpet en spiller vil tjene.
23.Det finnes ingen muligheter for oss til å tjene noen penger på 1980tallet, sa Olof Lund, Svenska Varvs konsernsjef og Uddevallavarvets styreformann efter tirsdagens vedtak om avvikling.
24.Det første forslaget vil ikke tjene prosessen og kan være uheldig i forhandlinger med Sovjet, sier Anders Hellebust til Aftenposten.
25.Det har ikke vært mulig å tjene penger i tekoindustrien de siste årene.
26.Det har vært hevdet at en utvidelse av kringkastingstilbudet skal tjene et kulturpolitisk formål, å demme opp for påvirkning fra utenlandsk satellittfjernsyn, heter det i brevet fra Norsk Medieforskerlag.
27.Det kan ihvertfall fastslås at hvis de norske dagligvareleverandører kom frem til en bedre distribusjonsstruktur, ville forbrukerne tjene på det.
28.Det ligger vel i kortene at britene vil trenge noe mer tid til å behandle saken, men jeg tror de vil komme frem til at en godkjennelse vil tjene britiske interesser, sier Berg til Aftenposten.
29.Det naturlige spørsmål som melder seg er om arbeiderne" sparer seg" i den normale arbeidstid for å tjene mest mulig i fritiden.
30.Det skulle være fullt mulig for entreprenører å tjene penger med dagens priser på nye boliger, sier entreprenør Reidar Kristiansen, som nylig har avsluttet arbeidet med terrasseblokkene i Gulleråsveien.
Similar words

 
 

tjene as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) tjenetjenendetjent
Indikative
1. Present
jegtjener
dutjener
hantjener
vitjener
deretjener
detjener
8. Perfect
jeghar tjent
duhar tjent
hanhar tjent
vihar tjent
derehar tjent
dehar tjent
2. Imperfect
jegtjente
dutjente
hantjente
vitjente
deretjente
detjente
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde tjent
duhadde tjent
hanhadde tjent
vihadde tjent
derehadde tjent
dehadde tjent
4a. Future
jegvil/skal tjene
duvil/skal tjene
hanvil/skal tjene
vivil/skal tjene
derevil/skal tjene
devil/skal tjene
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha tjent
duvil/skal ha tjent
hanvil/skal ha tjent
vivil/skal ha tjent
derevil/skal ha tjent
devil/skal ha tjent
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle tjene
duville/skulle tjene
hanville/skulle tjene
viville/skulle tjene
dereville/skulle tjene
deville/skulle tjene
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha tjent
duville/skulle ha tjent
hanville/skulle ha tjent
viville/skulle ha tjent
dereville/skulle ha tjent
deville/skulle ha tjent
Imperative
Affirmative
dutjen
viLa oss tjene
deretjen
Negative
duikke tjen! (tjen ikke)
dereikke tjen! (tjen ikke)
Your last searches