Norwegian-Spanish translation of tjene på

Translation of the word tjene på from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tjene på in Spanish

tjene på
handelverb aprovechar, sacar partido de
Examples with translation
Dessverre jeg ikke tjene mye penger.
Similar words

 
 

More examples
1.Bakerne ville tjene på å være litt mer forbrukervennlige og tenke litt mindre på helsen, mener Bjerkebæk.
2.Det er beboerne som skal ha fordel av byfornyelsen, ikke leiegårdseierne som skal tjene på den.
3.Det er derfor denne del av vårt næringsliv som har mest å tjene på at dette nå bringes under kontroll.
4.Det er for store penger å tjene på kokain til at denne handelen kan stanses.
5.Det kan ihvertfall fastslås at hvis de norske dagligvareleverandører kom frem til en bedre distribusjonsstruktur, ville forbrukerne tjene på det.
6.Efter min mening er det bare to partier som vil tjene på dette, nemlig Høyre og Arbeiderpartiet.
7.Før pleide jeg å tjene på tømmer, men det er blitt adskillig mindre av det nå, sier han.
8.Hvor meget kan en samler, eventuelt en spekulant, tjene på investeringer i kunst ?
9.I likhet med andre offentlige saker, tror vi også budsjettspørsmål vil tjene på å bli drøftet av publikum i god tid før de nærmer seg avgjørelsen.
10.Landene er nok mest interessert i kontakt over landegrensene på de områder hvor de selv har noe å tjene på en slik kontakt.
11.Nigeria er avhengig av hver dollar de kan tjene på oljen.
12.Vil ikke forbrukerne tjene på større konsentrasjon og integrering på grossistleddet ?
13.Vår debatt ville tjene på en saklig og åpen debatt.
14.Andre ordninger kan også diskuteres, men prinsippet er at ingen bedrifter skal kunne tjene på en konflikt.
15.Arbeiderpartiets hovedtaler Thorbjørn Berntsen var raskt ute med å si at det vil være boligselgerne og utleierne som vil tjene på en opphevelse av boligformidlingsloven.
16.Bakgrunnen for at Televerket nå gjennomfører en forsøksordning med" het linje" i Oslo, er foruten det sosiale aspektet, at det er gode penger å tjene på en slik ordning og at tilsvarende praksis i Sverige og Danrmark gjennom to år har vist seg å være svært populær.
17.Bare de egentlige antisemitter kan tjene på dette.
18.Bare klubbenes økonomi setter grenser for hva spillerne kan tjene på fotballsporten som nonamatører.
19.Både norske komponister og utøvende kunstnere ville tjene på en slik ordning.
20.De eldre vil tjene på en slik ordning, sier stortingsrepresentant Kjell Bohlin som leder Arbeiderpartiets programarbeide for eldrepolitikken.
21.De fleste tror kanskje at det ikke er mer å tjene på lekene.
22.De som argumenterer for denne type uhjelp, hevder at norsk industri vil tjene på dette, da man dermed sikres leveranser man ellers ikke ville hatt.
23.De som ikke har klart å skaffe seg en jobb, melder seg heller ikke arbeidsledige da de ikke har noe å tjene på det, og går inn i et mørketall.
24.De som vel vil tjene på den foreslåtte ordning en boligeiere med så høy inntekt at merutgiftene ved den høyere boligbeskatning er liten i forhold til besparelsen i inntektsskatten.
25.Den ene myten er at båtfolket vil tjene på at Norol beslaglegger 30 mål eller mer av deres område.
26.Den eneste som kan sies å tjene på dagens situasjon, er forbrukeren - bileieren.
27.Derfor vil vi kunne tjene på en meningsutveksling.
28.Det betyr at det er nettopp disse som mest vil tjene på Arbeiderpartiets forslag om å erstatte skattelettelse med rentereduksjon.
29.Det blir selvsagt kostbart, men på litt lengre sikt vil samfunnet kunne tjene på det.
30.Det er en enkel sak å utforme en slik fradragsordning slik at de med lave og midlere inntekter vil tjene på omleggingen.
Your last searches