Norwegian-Spanish translation of tjener

Translation of the word tjener from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tjener in Spanish

tjener
allmennnoun criado [m]
  mannnoun sirviente [m], servidor [m], criado [m]
Synonyms for tjener
Derived terms of tjener
Examples with translation
Søsteren min har sluttet på skolen, tjener mye penger og kan kjøpe hva hun vil.
Dessverre jeg tjener ingen penger.
Similar words

 
 

Wiki
Denne artikkelen omhandler datatjenere. For stillingsbetegnelsen tjener, se tjener (person). En tjener, også kalt en server eller sørver, er en programvare som tilbyr («serverer») en eller flere tjenester til andre datamaskiner (klienter) over et datanettverk.

More examples
1.Det tjener heller ikke sprogfredens sak når Fredrik Norman samme dag hevder at 83% av elevene er mot tvungen sidemålsstil.
2.Du skal elske din neste som deg selv", eller" Ingen kan være et annet menneskes tjener uten å ha kjærlighet til det".
3.Hvis en lønnstaker som tjener 70 000 kroner skal få økt sin kjøpekraft med 2000 kroner, og prisstigningen er 10% - må bedriften ut med 24 000 kroner i brutto lønnstillegg.
4.Jeg tror de tjener sine 5000 til 10 000 mark i året på denne måten, mest for dem som står på hardest.
5.Jeg tror fullt og fast at smertefulle eksperimenter på dyr er moralsk forkastelig, at det i grunnprinsippet er umoralsk å gjøre det onde for å oppnå goder - selv om det skulle bli bevist at menneskene tjener på de lidelsene dyrene påføres...
6.Norge tjener utrolig meget på oljen.
7.Sett inn de kronene du har spart og spe på efterhvert med det du tjener på sommerjobber o.l.
8.Sosialismen spør ikke hvor meget borgerne tjener, men sosialismen forutsetter at fortjenesten kommer fra ærlig arbeide.
9.Alt jeg tjener går til motorsporten.
10.Altfor mange lastebileiere tjener for lite.
11.Blir de champion eller vinner mange storløp eller rikstotoløp, så tjener man flere penger enn de som gjør det dårligere i avtaleperioden.
12.Den gir de høyeste skattelettelsene til dem som allerede tjener mest.
13.Den vil nemlig innebære at de svakeste - de som tjener minst - i større grad blir utelukket fra arbeidsmarkedet.
14.Det er her jeg tjener mest penger.
15.Det er mange som tjener svart idag, fortsatte politimannen uanfektet.
16.Det har litt å gjøre med det at jeg engang hadde en båt med navn efter en annen dag, sier Peter Røren, men dessuten er det til minne om Robinson Crusoes tjener og venn.
17.Det skjer nå en systematisk omfordeling til fordel for dem som tjener mest, sa Gunnar Berge (a) igår kveld.
18.Det tjener NRK til ære at ike bare medietaktiske hensyn ble lagt til grunn for nytt programskjema, men at vanlige lyttere ble hørt og tatt hensyn til, heter det.
19.Det tjener ikke norske interesser om vi fremstiller det slik at vi har større tidsnød med å få til en endelig grensedragning i Barentshavet enn det Sovjet har.
20.Det tjener ingen hensikt å spå noe om utfallet av forhandlingene på dette tidspunkt, fremholdt McFarlane.
21.Dette er et sidespor i debatten om hva som tjener norske interesser best.
22.Dr. Olav Hodne er et godt menneske som i sin kjærlighet til Gud tjener de fattige.
23.Du har jo en mann som tjener godt, du er jo økonomisk uavhengig, mente de.
24.EMI betaler alle reiser,mat og opphold.Vi tjener penger hele tiden,og er garantert en minsteinntekt.
25.Er det noen som tjener på dette, er det Franklin Mint, mener han.
26.Falsk anerkjennelse tjener ingen på.
27.Først presser Arbeiderpartiet igjennom en trafikksaneringsplan for indre by vest som ikke tjener annen hensikt enn å flytte trafikk fra en del av byen til en annen.
28.Hierarkiet, AlAzhar, utgjøres av statsansatte og tjener derved til å støtte opp om og legitimere status quo.
29.Hos oss tjener idretten fredens sak, sa førstesekretæren, som dog ikke kom inn på at de østtyske idrettsutøverne som" fredens apostler" burde ha reist til Los Angeles.
30.Hva tjener de innsatte på sin virksomhet ?
Your last searches