Norwegian-Spanish translation of tjeneste

Translation of the word tjeneste from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tjeneste in Spanish

tjeneste
allmennnoun servicio [m]
  systemnoun servicio [m]
  sysselsettingnoun profesión [f], oficio [m]
  arbeidenoun turno [m]
  aksjonnoun favor [m]
Synonyms for tjeneste
Derived terms of tjeneste
Similar words

 
 

Wiki
Alternativ betydning: Tjeneste (frekvensforvaltning) I økonomiske og markedsmessige betegnelser, er en tjeneste den ikke-fysiske ytelsen som tilsvarer en vare. En tjeneste er for eksempel et telefonabonnement, en undervisning eller en bilreparasjon. Profesjonelle leverandører av spesielle faglige tjenester, er håndverkere, installatører, verkstedpersonell, advokater, arkitekter, rådgivende ingeniører og andre konsulenter.

More examples
1.Berømte personligheter som har stilt videnskapen i menneskehetens tjeneste" heter en myntserie som lilleputtstaten San Marino er i ferd med å utgi.
2.Da hadde han nettopp gjort dem en tjeneste, vasket føttene deres.
3.Departementet finner det støtende og uheldig at sivile tjenestepliktige skal gis tjeneste i organisasjoner som har som målsetting å svekke det militære forsvaret som de efter meget nøye vurderinger har sluppet å tjenestegjøre i, og kanskje derved bidra til å rive vekk grunnlaget for det alminnelige vernepliktsforsvaret.
4.Enhver offentlig tjeneste vi ber om, skal vi betale for.
5.Eventyr og virkelighet i skipsfartens tjeneste", er en treffende tittel om et tema fremstillet i en fremragende og konsis form.
6.James Bond i hemmelig tjeneste" er den eneste i serien uten virile Sean Connery eller den humoristiske kleshenger Roger Moore.
7.Kirkens helbredende tjeneste" er et uttrykk som er hentet fra det engelske" Healing Ministry".
8.Statsraad Lehmkuhl" trer i eksportens tjeneste og skal promovere norske varer under Hamburgdagene 1984.
9.Tjenestemenn som etter nådd aldersgrense har gått av med pensjon og som senere går inn i tjeneste igjen i staten som ekstrahjelp m.v. lønnes med en fastsatt godtgjørelse pr. dag i tillegg til sin pensjon fra Statens Pensjonskasse.
10.Trygve Bratteli var inkarnasjonen av samfunnsmennesket," poengterer avisen og henviser til at storparten av hans liv ble tilbragt i samfunnets tjeneste på utsatte poster i parti og statsstyre.
11.Utlevering og innsamling av økonomiske, tekniskvidenskapelige eller andre opplysninger inneholdende tjenestehemmeligheter av en person som er tiltrodd disse gjennom tjeneste eller arbeide eller har fått kjennskap til dem på annen måte, til utenlandske organisasjoner eller deres representanter, vil bli straffet med frihetsberøvelse i inntil tre år eller arbeidsleir i inntil to år.
12.(NTBReuterAFP) President Ronald Reagan ga idag ordre om at de 1 800 marinesoldatene som tjenestegjorde i den fredsbevarende styrken i Beirut skal tilbake i normal tjeneste i Middelhavet.
13.Ble du aldri spurt om noe som kunne smake av å gjøre dem en tjeneste ?
14.Både før de skal inn, under innrykk og mens de er i tjeneste, er den informasjon som gis mangelfull, dårlig koordinert og gammeldags i formen.
15.De føler seg som fagfolk i et selskap i nasjonens tjeneste, sa han.
16.Den tekniske utvikling har vært fantastisk og er kanskje den som trer sterkest frem, sier han, når vi ber ham om et lite tilbakeblikk til de første år i bedriftens tjeneste.
17.Denne loven må ikke være til hinder for et så rettferdig krav som å gi ansiennitet til den ungdom i vårt samfunn som avtjener lovbestemt tjeneste i 1215 måneder, sa Enge, og understreket at Forsvarsdepartementet har tatt saken opp med Forbruker og administrasjonsdepartementet.
18.Det eneste som virkelig duger er Odlos ullundertøy, sier løytnant Helmer Pettersen i bataljonens operasjonsrom, til Aftenposten Selv skal han hjem til Norge snart efter ett års tjeneste i UNIFIL.
19.Det er ikke først og fremst for å gjøre oss europeere en tjeneste.
20.Det er ikke så mange former for erkjentligheter vi kan dele ut i forsvaret, men for en tid tilbake ble det bestemt at Forsvarsmedaljen skulle deles ut til folk med mer enn 25 års tjeneste.
21.Det er imidlertid nødvendig at han er utenfor tjeneste så lenge Tønsberg politikammer efterforsker skyteepisoden, sier Viken.
22.Det er med andre ord fly som har endel år i tjeneste bak seg.
23.Det er unektelig vemodig å forlate Sporveien, sier Lerberg til Aftenpostens utsendte ombord i den tilhengervogn hvor han har sin siste tjeneste.
24.Det må lages egne omplasseringsregler for tjeneste under graviditet, og det må gis hjemler for engasjement av vikar hvor permisjonsbestemmelsene medfører problemer for gjennomføring av tjenesten.
25.Dette er den mest givende tjeneste man kan ha, sier sjefen på den tyske fregatten" Hamburg", kommandør Ulrich Friche til NTB.
26.Efter noen vanskelige år synes det nå som om politiets kriminalforebyggende tjeneste har fått en mer sentral plass i etatens virksomhet, sier Johnsen.
27.En krevende tjeneste ved siden av å holde orden i alle bokhyllene og katalogene ?
28.Enten verneplikt eller annen obligatorisk samfunnsgavnlig tjeneste også for kvinner.
29.Femti år i sunnhetens og velværets tjeneste, hadde CollettMarwell Hauge A / S som motto da konsernet ifjor rundet 50 år.
30.Frikirken utfører i virkeligheten kirkelig tjeneste for langt flere enn det medlemstallet tilsier.
Your last searches